8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Accident rutier – Angajarea răspunderii civile delictuale

Accident rutier – Angajarea răspunderii civile delictuale

Răspunderea delictuală în general şi răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie în particular, presupune existenţa şi întrunirea cumulativă a următoarelor elemente constitutive sau condiţii de admisibilitate: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, culpa, greşeala sau vinovăţia autorului faptei ilicite şi prejudiciabile.

În absenţa oricăruia dintre aceste elemente, angajarea răspunderii civile delictuale nu este admisibilă.

Pentru antrenarea răspunderii civile delictuale este absolut necesar ca între fapta ilicită şi prejudiciu să existe un raport de cauzalitate, respectiv , prejudiciul cauzat persoanei X să fie consecinţa faptei ilicite săvârşite de persoana Y.

De asemenea, este necesar ca fapta ilicită care a cauzat prejudiciul să fie imputabilă autorului ei, să fi fost săvârşită din culpa (vinovăţia) acestuia.

Culpa este definită în doctrină astfel: atitudinea psihică a autorului faptei ilicite şi păgubitoare faţă de fapta respectivă şi faţă de urmările acelei fapte.

Prin fapta ilicită se înţelege orice conduită a omului, acţiunea sau inacţiunea, care are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane.

Prin prejudiciu se înţelege orice rezultat dăunător, păgubos, de natură patrimonială sau nepatrimonială ce constituie efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale persoanei.

Prejudiciul trebuie să fie cert – existenţa prejudiciului să fie sigură, neîndoielnică şi să poată fi evaluat în prezent.

Temeiul juridic: art. 998-999 şi art. 1000 alin. 3 Cod civil

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu