8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Asiguratorul RCA obligat sa despagubeasca in baza Procesului Verbal de contraventie

Asiguratorul RCA obligat sa despagubeasca in baza Procesului Verbal de contraventie

Scriu acest articol deoarece primim din ce în ce mai multe mesaje prin care ni se semnalează faptul ca diverşi Asigurători RCA invocă cele mai bizare motive pentru a nu plăti despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate în urma unui accident rutier.

În cazul accidentelor rutiere soldate cu avarii este mult mai indicat ca persoană păgubită să declare accidentul la poliţie decât să urmeze procedura constatării amiabile de accident.

Obligaţia de plată a Asigurătorului RCA este prevăzută legal în art. 2223 alin. 1 Noul Cod Civil: În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.

Asigurătorul nu are legitimare procesuală activă în a contesta temeinicia procesului-verbal de contravenţie care stabileşte culpa asiguratului său, nici pe calea unei plângerii contravenţionale întrucât OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prevede care sunt titularii contestaţiei, şi nici ca apărare într-un litigiu întemeiat pe dispoziţiile Legii nr.136/1995, care poate avea ca obiect doar stabilirea despăgubirilor. A admite contrariul, echivalează cu eludarea dispoziţiilor OG nr.2/2001 atât sub aspectul persoanelor care pot contesta procesul-verbal, cât şi sub aspectul termenului în care se pot formula asemenea apărări.

 În conformitate cu art.16 OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor: Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația şi locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârșită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește şi se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plângerea.

In 24 ore de la producerea accidentului persoanele implicate într-un accident auto sunt obligate legal fie să declare accidentul la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la Serviciul Constatări Daune Auto din cadrul Politiei Rutiere de pe raza locului producerii accidentului, fie să completeze formularul de Constatare amiabila de accident.

Obligaţii în caz de accident Art. 79 din OUG 195/2002

(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi: a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa; b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b): a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii; b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Termenul de 24 ore, de declarare a producerii accidentului curge de la ora si minutul producerii accidentului, inclusiv sâmbăta şi duminica când, chiar dacă nu este deschis Serviciul de Constatări daune, puteţi să mergeţi la Poliţia rutieră să vă elibereze un document prin care aţi declarat producerea accidentului, urmând ca în prima zi lucrătoare să mergeţi la Serviciul Constatări Daune pentru continuarea procedurii specifice.

Sancţiunea administrativă pentru neîndeplinirea în termen a acestei obligaţii este suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 30 zile şi amendă contravențională.

2 Comentarii

  • catalin
    Răspunde 24 aprilie 2013 at 22:33

    acum o luna am avut un accident rutier ,vinovat de accident conform procesului verbal de la politie a fost conducatorul celuilalt autoturism.Am fost la astra ,au deschis dosar de dauna ,eu aveam doar asigurarea in copie a vinovatului si m-au anuntat ca trebuie o declaratie a vinovatului ,o copie dupa talonul masinii care m=a lovit.cum pot fi eu obligat sa contactez o persoana cu care am avut accident ,situatia fiind foarte neplacuta ,de altfel am fost si refuzat cu replica …ti=am dat asigurarea nu ma mai deranja .ce pot face eu in situatia asta ?pe cine dau in judecata …..unde sa ma adresez?

    Lasa un comentariu