8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Autor: Artur Vutcovici

Ghidul pentru Despagubiri RCA si Carte Verde din Romania

Acest îndrumar, pe care vi-l punem la dispoziție, este constituit din articolele, comentariile, întrebările și răspunsurile la acestea, aflate pe Blog | Despagubiri RCA si Despaguriri RCA vă răspunde Astfel, veți ști ce să faceți, ce să nu faceți și cum să procedați în așa fel încât Asigurătorii - prin dăunașii constatatori/lichidatori, juriștii, avocații și experții lor - să nu-și mai bată joc de noi. Articolele sunt concepute și redactate în urma accesărilor și întrebărilor dumneavoastră adresate nouă. Dorim să venim în întâmpinarea și în sprijinul dumneavoastră, cu toată competența și experiența acumulată de membrii echipei noastre într-un deceniu de activitate, în domeniul despăgubirilor RCA...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubire victimă accident rutier – Prejudiciu cert şi nereparat

Prejudiciul este cert atunci când existenţa lui este sigură, neîndoielnică şi totodată, poate fi evaluat în prezent. Sunt certe toate prejudiciile actuale, dar şi prejudiciile viitoare şi sigure. Prin prejudiciu actual se înţelege acela care s-a produs în totalitate până la data când se cere repararea lui. Prejudiciile viitoare şi sigure sunt acele prejudicii care, deşi nu s-au produs, este sigur că se vor produce, putând fi evaluate în prezent, pe baza de elemente îndestulătoare. De exemplu, atunci când victima unei fapte ilicite a rămas cu o incapacitate de munca permanentă, prejudiciul este cert, deşi o bună parte din el se va produce...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Accident rutier grav

Întâmplare neprevăzută, care duce la o nenorocire, conform DEX. Accident rutier grav, în opinia nostră, este acel eveniment rutier întâmplător şi neprevăzut, produs de obicei ca urmare a unei coliziuni dintre vehicule sau dintre un vehicul şi un obstacol din teren soldat cu victime (răniți şi/sau pierderi de vieți omenești): vătămări corporale, vătămări corporale grave (de natură să pună în primejdie însăși viața victimei) sau cu deces, pe lângă alte pagube materiale....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubire victimă accident de circulaţie-consideraţii juridice

Autorul producerii accidentului de circulaţie rutieră răspunde penal, în cazul uciderii din culpa sau vătămării corporale grave a victimei. Obiectul răspunderii penale este sancţiunea penală pentru infracţiunea comisă. Există cauze care înlătură caracterul penal al faptei (adică fapta nu este considerată infracţiune) sau situaţii care înlătură răspunderea penală (deşi infracţiunea există, cel chemat să răspundă penal nu mai este sancţionat penal). De asemenea autorul accidentului poartă şi o răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul (paguba) produsă victimei sau victimelor ca urmare a accidentului comis. Principiul reparării integrale a prejudiciului guvernează răspunderea civilă delictuală. Poliţa RCA sau Carte Verde este un contract de asigurare obligatorie...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victimă accident rutier – calitate de parte civilă

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) Cod procedură penală: Parte civilă este numită persoana vătămată (persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială dacă participă în procesul penal) care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victimă accident – calitate de parte vătămată

Persoana vătămată printr-o infracţiune nu dobândeşte automat şi calitatea de parte vătămată. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) Cod procedură penală: Parte vătămată este numită persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal. Partea vătămată este persoana nemijlocit vătămată prin infracţiunea respectivă şi care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială. Persoana vătămată devine parte vătămată în procesul penal numai dacă îşi exprimă voinţa în acest sens sau dacă efectuează acte specifice susţinerii laturii penale a procesului penal (plîngere prealabilă , atunci când acţiunea penală se pune astfel...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victimă accident – Constituire ca parte civilă

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) Cod procedură penală, constituirea ca parte civilă în procesul penal se poate face în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare. Prin excepţie, în cazul în care inculpatul şi partea responsabilă civilmente sunt de acord, constituirea ca parte civilă se poate face după citirea actului de sesizare a instanţei de judecată....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurătorul acordă despăgubiri?

Această formulare existentă în legislaţia care reglementează domeniul asigurărilor este total inadecvată şi poate conduce la grave confuzii. Propunem "de lege ferenda" următoarea formulare: ASIGURĂTORUL DESPĂGUBEŞTE! Acest dezacord al nostru se bazează pe definirea termenului a acorda: A da (cu îngăduinţa, cu grijă, cu atenţie, cu bunăvoinţa); a oferi; a atribui, a conferi, a decerna, a concede. Astfel, putem să facem construcţii de genul: Asigurătorul dă cu îngăduinţă despăgubiri. Asigurătorul dă cu grijă despăgubiri. Asigurătorul dă cu atenţie despăgubiri. Asigurătorul dă cu bunăvoinţă despăgubiri. Asigurătorul oferă despăgubiri. Asigurătorul atribuie despăgubiri. Asigurătorul conferă despăgubiri. Asigurătorul decernează despăgubiri. Asigurătorul concede despăgubiri. Asigurătorul încuviinţează despăgubiri. Observăm că aceste formulări sunt de natură să stârnească ilaritatea. Termenii: a despăgubi, despăgubire, despăgubeşte...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii – calitate procesuală

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite, prin Decizia nr. 3 din 15 iunie 2010, Publicată în Monitorul Oficial nr. 866 / 23 decembrie 2010, cu privire la stabilirea calității procesuale a Fondului de protecție a victimelor străzii (art. 25^1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare) și a posibilității obligării acestuia, în cadrul procesului penal, la despăgubiri civile către persoanele păgubite prin accidente de vehicule neasigurate pentru răspundere civilă, a admis recursul în interesul legii și a statuat că: "În procesul penal, Fondul de protecție a victimelor străzii are calitatea...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE