8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Solidaritate, omenie și compasiune pentru familiile îndoliate

Astăzi, de Luminație, haideți toți românii să manifestăm omenie și solidaritate, să aprindem câte o lumânare în memoria rudelor dragi decedate și a victimelor tragicului incendiu, să păstrăm un moment de reculegere la mormintele și catafalcul lor, să ne rugăm pentru cei dispăruți dintre noi și pentru cei aflați în situație critică să se însănătoșească, să manifestăm compasiune față de familiile îndoliate! Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească pe cei ridicați la ceruri, iar nouă să ne dea putere să ne ducem greaua cruce!...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Rudele autorului accidentului decedat nu au dreptul la despăgubiri

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit obligatoriu și definitiv că dreptul la despăgubiri, în baza contractului de asigurare RCA, recunoscut soțului (soției) sau persoanelor care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului privește doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier. Art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 prevede: Se acordă despăgubiri și în cazul în care persoanele care formulează pretenții de despăgubiri sunt soțul (soția) sau persoane care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului. Prin Decizia nr. 23 în dosarul nr.15/2015, în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Stabilirea si plata despagubirilor

Avizarea și constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea și plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează în condițiile legii și ale normelor adoptate în baza legii de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor facultative. Avizarea de daună este procedura prin care păgubitul înregistrează la asigurător o pretenție de despăgubire, pe baza unor documente din care rezultă producerea unui eveniment acoperit prin polița de asigurare. Asigurătorii RCA au obligația de a publica pe site și de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor păgubite accesul direct la informațiile...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Euroins și Carpatica în procedură de redresare financiară

Prin Decizia nr. 183 din 16 mai 2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară a Societății "Carpatica Asig" - S.A. pe bază de plan de redresare financiară. Aceeași procedură de redresare financiară pe bază de plan se impusese și Societății Astra, care nu a reușit să îndeplinească acele condiții minime privind redresarea financiară, iar Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis retragerea autorizației de funcționare și a propus intrarea în procedură de faliment. Concluziile ASF din data de 20. 08. 2015 arată că Societatea Carpatica, aflându-se în procedură de redresare financiară, va continua să îndeplinească măsurile...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Faliment Astra Asigurari?

În vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale asiguraților, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, prin DECIZIA NR. 2034/ 27.08.2015 din 27 august 2015 a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, constatarea stării de insolvență, solicitarea intrării în procedura de faliment, precum și retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare -Reasigurare ASTRA - S.A., drept pentru care emite următoarea decizie: Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Expert în despăgubiri din asigurarea RCA

Feriți-vă de experții în despăgubiri ale victimelor din accidente rutiere! Cereți-le să vă prezinte în baza cărei autorizații au dobândit calitatea de expert și cine este autoritatea publică emitentă a acelei autorizații! Veți observa că acești haiduci nu vă pot prezenta nicio autorizație de expert, că această titulatură frizează înșelăciunea și că nu posedă minime cunoștințe privind procedura de despăgubire. Expert este acea persoană care posedă cunoștințe temeinice și experiență care-l face competent într-un anumit domeniu. Expert este un specialist renumit într-un anumit domeniu. Expert este persoana competentă într-un anumit domeniu, numită de un organ de stat sau de părțile interesate pentru...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce fac dacă dosarul de daună era în curs de instrumentare la Astra?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună se afla în faza de instrumentare de către ASTRA, dosarul dumneavoastră va fi transferat către Fondul de Garantare a Asiguraților pentru a fi instrumentat și finalizat. Dumneavoastră trebuie să transmiteți FGA o cerere-tip (a se vedea instrucțiunile de mai sus) pentru ca FGA să finalizeze această procedură și să decidă cu privire la plata cuvenită. Contactați FGA pentru informații cu privire la cererea-tip și documentele justificative necesare în acest caz. FGA are nevoie de această cerere din partea dumneavoastră deoarece aveți calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce fac dacă despăgubirea a fost aprobată de Astra, dar plata nu a fost efectuată?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună a fost instrumentat de ASTRA Asigurări, care a dat acceptul de plată, dar nu a efectuat plata acceptată până în acest moment, vă veți adresa Fondului de Garantare a Asiguraților depunând cererea-tip de plată și documentele justificative necesare. FGA va analiza cererea dumneavoastră și documentele justificative și va decide cu privire la îndeplinirea condițiilor legale pentru a fi despăgubit de FGA. În situația în care cererea de plată a fost aprobată de FGA, plata se va efectua doar după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești privind intrarea în faliment a Astra Asigurări,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

De unde pot afla informații daune Astra?

Contractanții și asigurații care au încheiat un contract sau o poliță de asigurare cu societatea ASTRA, precum și beneficiarii contractului de asigurare și terții prejudiciați, sunt rugați să urmărească informațiile publicate de ASF (www.asfromania.ro) și FGA (www. asf-fga.ro), sau să solicite detalii telefonic la numerele de mai jos. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) – str. Popa Petre nr. 24, sector 2, București, office@asf-fga.ro și telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73. ASF vă stă la dispoziție pentru informații și clarificări la numărul gratuit TELVERDE 0800 825 627, la office@asfromania.ro și pe pagina Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cum se face plata din Fondul de Garantare a Asiguraților?

Plata va fi efectuată în lei, pentru creanțele certe, lichide și exigibile, prin intermediul poștei sau a unei bănci autorizate de BNR, în limita plafonului legal. Creanța este certă, lichidă și exigibilă din momentul în care prejudiciul material și moral a fost cuantificat în bani. Referitor la daunele materiale, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc de probă. Daunele morale pot sa fie cuantificate, fie de Fondul de Garantare a Asiguraților din momentul formulării ofertei de despăgubire pentru prejudiciul moral, fie după rămânerea definitivă, irevocabilă și executorie a hotărârii instanței de judecată prin care obligă Astra Asigurări la plata despăgubirii în cuantumul X. Sursa:...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE