8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Atitudinea autorului fata de victima accidentului rutier

În doar două situații dintre sutele pe care le-am gestionat, autorul accidentului a regretat sincer fapta comisă, a arătat compasiune față de victima accidentului rutier sau față de rudele persoanei decedate, ucise în acel accident și a încercat să-i ajute pe aceștia. În toate celelalte situații, singurele regrete pe care le-am observat au fost cele referitoare la condamnarea cu suspendarea executării pedepsei și anularea permisului de conducere, ca și consecință a infracțiunii de vătămare corporală din culpă sau a uciderii din culpă comise de către autorul accidentului. Acest comportament iresponsabil, insensibil și generalizat al autorilor accidentelor, care nu-și asumă răspunderea faptelor pe...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubirea victimei accidentului rutier când autorul accidentului a decedat

In cazul unui accident rutier în care autorul accidentului a decedat, victimele accidentului rutier sau rudele victimelor decedate în respectivul accident nu pot să-și obțină despăgubirile cu titlu de daune materiale și daune  morale prin constituire de parte civilă în procesul penal. In această situație victimele accidentului rutier pot să-și obțină despăgubirile pentru prejudiciul material și moral suferit, doar printr-o acțiune civilă, în pretenții, îndreptată împotriva Asigurătorului RCA al autoturismului prin intermediul căruia a fost produs accidentul, în baza contractului de asigurare RCA, în temeiul și în limitele prevăzute de lege. Procesul penal, în faza de judecată, este împiedicat de inexistența fizică...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Solidaritate, omenie și compasiune pentru familiile îndoliate

Astăzi, de Luminație, haideți toți românii să manifestăm omenie și solidaritate, să aprindem câte o lumânare în memoria rudelor dragi decedate și a victimelor tragicului incendiu, să păstrăm un moment de reculegere la mormintele și catafalcul lor, să ne rugăm pentru cei dispăruți dintre noi și pentru cei aflați în situație critică să se însănătoșească, să manifestăm compasiune față de familiile îndoliate! Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească pe cei ridicați la ceruri, iar nouă să ne dea putere să ne ducem greaua cruce!...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Rudele autorului accidentului decedat nu au dreptul la despăgubiri

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit obligatoriu și definitiv că dreptul la despăgubiri, în baza contractului de asigurare RCA, recunoscut soțului (soției) sau persoanelor care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului privește doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier. Art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 prevede: Se acordă despăgubiri și în cazul în care persoanele care formulează pretenții de despăgubiri sunt soțul (soția) sau persoane care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului. Prin Decizia nr. 23 în dosarul nr.15/2015, în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Stabilirea si plata despagubirilor

Avizarea și constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea și plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează în condițiile legii și ale normelor adoptate în baza legii de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor facultative. Avizarea de daună este procedura prin care păgubitul înregistrează la asigurător o pretenție de despăgubire, pe baza unor documente din care rezultă producerea unui eveniment acoperit prin polița de asigurare. Asigurătorii RCA au obligația de a publica pe site și de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor păgubite accesul direct la informațiile...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Euroins și Carpatica în procedură de redresare financiară

Prin Decizia nr. 183 din 16 mai 2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară a Societății "Carpatica Asig" - S.A. pe bază de plan de redresare financiară. Aceeași procedură de redresare financiară pe bază de plan se impusese și Societății Astra, care nu a reușit să îndeplinească acele condiții minime privind redresarea financiară, iar Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis retragerea autorizației de funcționare și a propus intrarea în procedură de faliment. Concluziile ASF din data de 20. 08. 2015 arată că Societatea Carpatica, aflându-se în procedură de redresare financiară, va continua să îndeplinească măsurile...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Faliment Astra Asigurari?

În vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale asiguraților, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, prin DECIZIA NR. 2034/ 27.08.2015 din 27 august 2015 a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, constatarea stării de insolvență, solicitarea intrării în procedura de faliment, precum și retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare -Reasigurare ASTRA - S.A., drept pentru care emite următoarea decizie: Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Expert în despăgubiri din asigurarea RCA

Feriți-vă de experții în despăgubiri ale victimelor din accidente rutiere! Cereți-le să vă prezinte în baza cărei autorizații au dobândit calitatea de expert și cine este autoritatea publică emitentă a acelei autorizații! Veți observa că acești haiduci nu vă pot prezenta nicio autorizație de expert, că această titulatură frizează înșelăciunea și că nu posedă minime cunoștințe privind procedura de despăgubire. Expert este acea persoană care posedă cunoștințe temeinice și experiență care-l face competent într-un anumit domeniu. Expert este un specialist renumit într-un anumit domeniu. Expert este persoana competentă într-un anumit domeniu, numită de un organ de stat sau de părțile interesate pentru...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce fac dacă dosarul de daună era în curs de instrumentare la Astra?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună se afla în faza de instrumentare de către ASTRA, dosarul dumneavoastră va fi transferat către Fondul de Garantare a Asiguraților pentru a fi instrumentat și finalizat. Dumneavoastră trebuie să transmiteți FGA o cerere-tip (a se vedea instrucțiunile de mai sus) pentru ca FGA să finalizeze această procedură și să decidă cu privire la plata cuvenită. Contactați FGA pentru informații cu privire la cererea-tip și documentele justificative necesare în acest caz. FGA are nevoie de această cerere din partea dumneavoastră deoarece aveți calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE