8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Ce se întâmplă dacă despăgubirea mea este mai mare decât limita maximă de despăgubire a FGA?

Pentru sumele de recuperat de la Fondul de Garantare a Asigurților care depășesc plafonul maxim legal de despăgubire stabilit prin lege la 450.000 lei, orice persoană este în drept de a urma procedura legală prevăzută de Legea insolvenței nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cât pot fi despăgubit din Fondul de Garantare a Asiguraților?

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, Fondul de Garantare a Asiguraților poate asigura efectuarea plăți în sumă de maxim 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare, în urma deschiderii procedurii de faliment a asigurătorului Astra Asigurări. Prin urmare, există două situații: dacă despăgubirile cuvenite victimei accidentului rutier sau persoanei prejudiciate, cu titlu de daune materiale și/sau daune morale, depășește plafonul de 450.000 lei inclusiv în urma unei decizii definitive, irevocabile și executorii ale instanței de judecată, aceasta va primi 450.000 lei de la Fondul de Garantare a Asiguraților ; dacă despăgubirile cuvenite victimei accidentului rutier sau persoanei prejudiciate, cu titlu de daune materiale...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Care sunt documentele justificative pentru plata despăgubirii?

Fondul de Garantare a Asiguraților vă va informa cu privire la acestea, ele depinzând în funcție de tipul de contract de asigurare și de situația specifică (cerere de plată). Înscrisurile justificative vor fi depuse în limba română. În cazul imposibilității prezentării acestor înscrisuri justificative în copie legalizată, se pot depune fie copii ale acestora, fie o declarație pe proprie răspundere în sensul susținerii acestor documente. FGA va verifica cu evidențele preluate de la ASTRA. În cazul în care aveți acte redactate în altă limbă decât cea română, atunci trebuie să depuneți și traducerile autorizate ale acestora. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cum trebuie formulată cererea de despăgubire?

În situația falimentului Astra Asigurări, cererea de despăgubire/indemnizare trebuie să fie întocmită conform formularului (cerere-tip) pus la dispoziție de Fondul de Garantare a Asiguraților (conform Normei ASF care reglementează activitatea acestuia – a se vedea pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară și FGA). Cererea trebuie formulată în scris, în limba română și transmisă direct la sediul FGA, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea și confirmarea primirii. Conținutul cererii trebuie să reflecte: natura creanței, momentul nașterii sale, cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanție reală...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce am de făcut pentru a recupera creanța de asigurare?

Pentru a recupera o creanță (despăgubire, indemnizație etc.) de la Fondul de Garantare a Asiguraților, veți depune la Fondul de Garantare a Asiguraților: pentru despăgubire/indemnizație: o cerere motivată de plată însoțită de documente justificative. Pentru detalii, urmăriți informațiile disponibile la Fondul de Garantare a Asiguraților și Autoritatea de Supraveghere Financiară. pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporțional cu timpul rămas până la expirarea asigurării facultative: o cerere de plată (cerere-tip) însoțită de documente justificative. Urmăriți informațiile disponibile la FGA și ASF pentru detalii. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce face Fondul de Garantare a Asiguraților?

În vederea plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, FGA va lua următoarele măsuri: va publica pe pagina proprie de internet informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la FGA a despăgubirilor/indemnizațiilor. va prelua de la ASTRA evidența contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare. va publica lista potențialilor creditori de asigurări, conform evidențelor preluate de la ASTRA. primește cereri de deschidere a dosarelor de daună, ia toate măsurile pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea și avizarea dosarelor de daună din punct...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cui mă adresez în caz de daună cu asigurare Astra?

Conform Legii nr. 213/2015, art. 12 alin. (1) și (2), Fondul de Garantare a Asiguraților va proceda la deschiderea dosarelor de daună, de constatarea tehnică a avariilor, de instrumentarea dosarelor de daună, precum și de avizarea lor din punct de vedere tehnic. FGA vă va pune la dispoziție modelul de cerere-tip pe care să o completați și vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoțească această cerere. Informațiile vor fi disponibile pe paginile de internet ale FGA și Autorității de Supraveghere Financiară. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare Astra?

Contractele de asigurare încheiate cu ASTRA Asigurări sunt valabile până data la care intervine una dintre următoarele situații: data expirării valabilității contractului care este menționată de contractul de asigurare; data denunțării contractului de asigurare de către asigurat sau de către asigurător. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Când mă pot adresa Fondului de Garantare a Asiguraților?

Vă puteți adresa Fondului de Garantare a Asiguraților din momentul publicării Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA Asigurări, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele îndreptățite la plata despăgubirilor de la FGA se pot adresa acestuia și ulterior, dacă dreptul de creanță (de plată a despăgubirilor) s-a născut după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment privind Astra Asigurări. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE