8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

De ce să mă adresez Fondului de Garantare a Asiguraților?

Creditorii de asigurări pot solicita plăți, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi: sumele cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativă, în situația încetării contractului de asigurare, despăgubirile/indemnizațiile cuvenite creditorilor de asigurări rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu ASTRA. În situația unor daune produse anterior deciziei ASF și pentru care a fost deschis dosar de daună la asigurator, dar și în situația producerii în viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele păgubite se pot adresa FGA. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine este creditor de asigurare Astra?

Creditor de asigurare Astra poate fi: persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare; un beneficiar al asigurării – o terță persoană care beneficiază de efectele legii sau ale unui contract de asigurare și căreia asigurătorul urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat, așa cum prevede contractul de asigurare; persoana păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) – persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Protecția păgubiților și asiguraților Astra

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător intrat în procedura de faliment. Destinația principală a sumelor, aflate la dispoziția FGA, este plata către creditorii de asigurări a indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condițiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (450.000 lei/creditor de asigurare). Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri din Fondul de Garantare a Asiguratilor

Plata de către Fondul de Garantare a Asiguraților a creanțelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide și exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pentru un creditor de asigurare ( persoană care are un drept de despăgubire sau de indemnizare) al asigurătorului aflat în faliment. Plata se face în moneda națională, în lei, iar în cazul creanțelor în valută, comisioanele bancare sunt suportate de creditorul de asigurări. Indemnizațiile sau despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de către Fond prin poștă și/sau prin instituții de credit autorizate de Banca Națională a României. În vederea efectuării plății...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Masuri privind Fondul de Garantare a Asiguratilor

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în cadrul ședinței din data de 9 septembrie 2015, a aprobat o serie de măsuri menite să întărească capacitatea instituțională a Fondului de Garantare a Asiguraților. În acest sens, au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, Politica de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din structura organizatorică a FGA, precum și Procedura de selecție pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 12, alin. 3 din Legea nr. 213/2015. Totodată, Consiliul ASF a aprobat Procedura privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență în scopul participării acestora în cadrul procedurii de faliment a unei societăți de asigurare. Membrii Consiliului...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Deficiențe și practici incorecte

Nerespectarea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza polițelor RCA, respectiv neplata despăgubirilor. Cele mai multe petiții cu acest obiect au fost înregistrate pentru Astra SA, urmare a situației financiare în care se află societatea. Un număr de 252 dosare de daună deschise la societatea Astra SA, aferente petițiilor primite în anul 2015, aprobate la plată și neachitate până în prezent, au făcut obiectul unei monitorizări permanente din partea Autorității. Valoarea acestor despăgubiri, aprobate și neachitate până la data de 26.08.2015, este de 5.225.563 lei. Stabilirea valorii de piață a vehiculelor, fără respectarea prevederilor Normei RCA,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ghid despagubiri Astra

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 2034/27.08.2015 retragerea autorizației de funcționare și solicitarea intrării în procedura de faliment a societății Asigurare–Reasigurare ASTRA S.A., ca urmare a constatării stării de insolvență a asigurătorului. CE MĂSURI DE PROTECȚIE EXISTĂ PENTRU CONSUMATORI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE? Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător intrat în procedura de faliment. Destinaţia principală a sumelor, aflate la dispoziția FGA, este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Astra Asigurari nu mai poate emite asigurari

Astra Asigurări își desfășura activitatea, în baza unei autorizații de funcționare emisă autoritatea de reglementare și control în domeniu, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în prezent - Autoritatea de Supraveghere Financiară. Retragerea autorizației de funcționare a societății Astra Asigurări îi interzice acesteia să-și îndeplinească obiectul principal de activitate, să emită și să comercializeze polițe de asigurare de orice fel. Prin faptul că Astra nu mai poate să comercializeze asigurări, nici nu mai poate încasa bani din prime de asigurare, iar dacă nu mai are încasări nu mai poate face nici plăți. Societățile de asigurare, sunt societăți comerciale care își desfășoară activitatea pe o...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE