8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Cui mă adresez în caz de daună cu asigurare Astra?

Conform Legii nr. 213/2015, art. 12 alin. (1) și (2), Fondul de Garantare a Asiguraților va proceda la deschiderea dosarelor de daună, de constatarea tehnică a avariilor, de instrumentarea dosarelor de daună, precum și de avizarea lor din punct de vedere tehnic. FGA vă va pune la dispoziție modelul de cerere-tip pe care să o completați și vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoțească această cerere. Informațiile vor fi disponibile pe paginile de internet ale FGA și Autorității de Supraveghere Financiară. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare Astra?

Contractele de asigurare încheiate cu ASTRA Asigurări sunt valabile până data la care intervine una dintre următoarele situații: data expirării valabilității contractului care este menționată de contractul de asigurare; data denunțării contractului de asigurare de către asigurat sau de către asigurător. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Când mă pot adresa Fondului de Garantare a Asiguraților?

Vă puteți adresa Fondului de Garantare a Asiguraților din momentul publicării Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA Asigurări, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele îndreptățite la plata despăgubirilor de la FGA se pot adresa acestuia și ulterior, dacă dreptul de creanță (de plată a despăgubirilor) s-a născut după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment privind Astra Asigurări. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

De ce să mă adresez Fondului de Garantare a Asiguraților?

Creditorii de asigurări pot solicita plăți, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi: sumele cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativă, în situația încetării contractului de asigurare, despăgubirile/indemnizațiile cuvenite creditorilor de asigurări rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu ASTRA. În situația unor daune produse anterior deciziei ASF și pentru care a fost deschis dosar de daună la asigurator, dar și în situația producerii în viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele păgubite se pot adresa FGA. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine este creditor de asigurare Astra?

Creditor de asigurare Astra poate fi: persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare; un beneficiar al asigurării – o terță persoană care beneficiază de efectele legii sau ale unui contract de asigurare și căreia asigurătorul urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat, așa cum prevede contractul de asigurare; persoana păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) – persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Protecția păgubiților și asiguraților Astra

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător intrat în procedura de faliment. Destinația principală a sumelor, aflate la dispoziția FGA, este plata către creditorii de asigurări a indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condițiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (450.000 lei/creditor de asigurare). Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri din Fondul de Garantare a Asiguratilor

Plata de către Fondul de Garantare a Asiguraților a creanțelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide și exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pentru un creditor de asigurare ( persoană care are un drept de despăgubire sau de indemnizare) al asigurătorului aflat în faliment. Plata se face în moneda națională, în lei, iar în cazul creanțelor în valută, comisioanele bancare sunt suportate de creditorul de asigurări. Indemnizațiile sau despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de către Fond prin poștă și/sau prin instituții de credit autorizate de Banca Națională a României. În vederea efectuării plății...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Masuri privind Fondul de Garantare a Asiguratilor

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în cadrul ședinței din data de 9 septembrie 2015, a aprobat o serie de măsuri menite să întărească capacitatea instituțională a Fondului de Garantare a Asiguraților. În acest sens, au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, Politica de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din structura organizatorică a FGA, precum și Procedura de selecție pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 12, alin. 3 din Legea nr. 213/2015. Totodată, Consiliul ASF a aprobat Procedura privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență în scopul participării acestora în cadrul procedurii de faliment a unei societăți de asigurare. Membrii Consiliului...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE