8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Practici incorecte la despăgubire

Principalele practici incorecte, frauduloase sau abuzive ale Asigurătorilor în îndeplinirea obligației de plată a despăgubirilor constatate de Autoritatea de Supraveghere Financiară: Neplata în termenele legale sau contractuale a despăgubirilor cuvenite persoanelor păgubite sau asigurate; Deficiențe în aplicarea prevederilor legale în stabilirea valorii maxime a despăgubirii în cazul daunelor totale (RCA); Neinformarea în termenul legal a persoanei păgubite cu privire la faptul că dauna suferită de vehiculul în cauză se încadrează într-o situație de daună majoră; Netransmiterea ofertei de despăgubire persoanei păgubite în termenul legal; Necuprinderea în procesul verbal inițial de constatare a pagubelor a tuturor reperelor avariate în același eveniment; Neinformarea completă în momentul contractării asupra...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victima accidentului nu cere pomana

Interesele financiare ale asigurătorilor primează îndeplinirii obligației de plată a despăgubirii, obligație impusă atât de legiuitorul român, cât și de cel european. Victima accidentului auto nu cere pomană asigurătorului de răspundere civilă auto, ci solicită plata unei despăgubiri adecvate, la care este îndreptățit, pentru prejudiciul material și moral suferit. În teorie, plata despăgubirii echitabile a victimelor accidentelor rutiere trebuie realizată cu promptitudine în scopul unei protecții reale și efective a acestei categorii umane extrem de defavorizate. Trebuie să înțeleagă și asigurătorii că victima accidentului nu cere pomană asigurătorului, ci solicită  un drept, dreptul la despăgubire, dreptul legal de reparare integrală a prejudiciului prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Drepturile victimei accidentului in procesul penal

Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numește persoană vătămată. Persoana vătămată care exercită acțiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal și se numește parte civilă. Au calitatea de parte civilă și succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acțiunea civilă în cadrul procesului penal. Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și care nu dorește să participe la procesul penal trebuie să înștiințeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea victimei accidentului rutier in procesul penal

Noul Cod de Procedură Penală a statuat calitatea asigurătorului RCA în procesul penal. Asigurătorul RCA participă în procesul penal în calitate de parte responsabilă civilmente. Calitatea de parte responsabilă civilmente conferită asigurătorului RCA în procesul penal este întemeiată pe lege și în baza contractului forțat și aleatoriu de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule. În conformitate cu art. 32 alin.2 din Noul Cod de Procedură Penală, părțile din procesul penal sunt: inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente. Art 86 Noul Cod de Procedură Penală prevede: persoana care potrivit legii civile are obligația legală sau convențională de a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen legal declarare accident rutier cu victime

Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății unei persoane este obligat să ia masuri de anunțare imediata a poliției, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și sa nu părăsească locul. Orice persoană care este implicată sau are cunoștința de producerea unui accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri periculoase este obligata să anunțe de îndată...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Limite de despagubire

Suma minimă asigurată de 1 milion de EUR pentru o victimă sau de 5 milioane de EUR pentru o cerere de despăgubire, indiferent de numărul victimelor, reprezintă o sumă rezonabilă și adecvată. Suma minimă asigurată în cazul vătămărilor corporale trebuie calculată astfel încât să despăgubească integral și echitabil toate victimele care au suferit răni foarte grave, ținând seama în același timp de frecvența scăzută a accidentelor care implică victime multiple și de numărul scăzut de accidente în care mai multe victime suferă de răni foarte grave în cursul aceluiași accident. Obligația statului român de a garanta ca suma asigurată să nu fie...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Justitia negociata si despagubirile

Victimele accidentelor rutiere nu vor primi despăgubiri în procesul penal dacă se realizează un acord de recunoaștere a vinovăției între procuror și autorul accidentului rutier, în calitate de inculpat. Dezavantajele pe care le suportă victimele accidentelor rutiere în situația realizării acordului de recunoaștere a vinovăției: 1. Inegalitate de tratament a persoanelor în fața legii; 2. Poate conduce la acte de injustiție; 3. Aplicarea pedepsei inculpatului în mod netransparent conduce la nemulțumirea victimei; 4. Victima accidentului nu mai beneficiază de principiul celerității procesului penal; 5. Repararea prejudiciului material și moral nu se va realiza cu promptitudine; 6. Incertitudinea că va fi soluționată latura civilă (pretențiile de despăgubire) în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea in regie proprie constituie o mare inselatorie

Persoanelor păgubite li se limitează în mod disproporționat  și nelegal însuși dreptul de despăgubire. Despăgubirea în regie proprie este un mod extrem de păgubos despăgubire pentru persoanele păgubite și foarte profitabil pentru societățile de asigurări. Asigurătorii de răspundere civilă auto trebuie să înțeleagă următoarele: persoana păgubită nu deține în proprietate  un service auto personal și autorizat să repare respectiva marcă auto; despăgubirea în regie proprie nu este prevăzută de legea specială care guvernează contractul de asigurare obligatorie RCA, iar ceea ce legea nu prevede nici interpretul nu poate invoca; prin acest mod de despăgubire poate fi afectată grav starea tehnică a mașinii respective și siguranța...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Succesul in despagubiri

Succesul constă în capacitatea de a rezolva problemele, iar despăgubirea adecvată a prejudiciului suferit de victima accidentului rutier constituie o mare problemă în România. Serviciul complet și complex pe care-l oferim are ca fundament credința că împreună suntem cu adevărat puternici. Victima accidentului rutier face parte activ din echipa noastră și este tratat ca un partener privilegiat. Victima accidentului rutier, în calitate de pacient, aflat în stare grava, are nevoie de un diagnostic, de intervenții chirurgicale, îngrijire spitalicească, de sală de operație aseptică, de terapie intensiva, de aparatura medicala, de chirurgi, anesteziști, neurologi, ortopezi, radiologi, interniști …, de asistente, infirmiere, de medicamente...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Concurs pentru ocuparea unui post de Consilier juridic la Despăgubiri RCA – proba scrisă

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului juridic al Despăgubiri RCA SRL se va desfășura joi, 12.02.2015, între orele 16-19. Accesul în sală se va face pe baza cărții de identitate, începând cu ora 15.45. Concursul se va desfășura la Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, corp B, sala 33. Succes!...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE