8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Despagubiri prin asigurare

Obligația de acoperire prin asigurarea de răspundere civilă a pagubelor produse de autovehicule unor terți este distinctă de întinderea despăgubirii pentru aceste pagube în temeiul răspunderii civile a asiguratului. În timp asigurarea de răspundere civila auto pentru pagube produse terților este definită și garantată de reglementarea Uniunii Europene, răspunderea civilă delictuală a autorului accidentului este este reglementată de dreptul național. Angajarea răspunderii asigurătorului în baza contractului de asigurare intervine după stabilirea vinovăției asiguratului. Obligația asumată de asigurător derivă din contract. Răspunderea asiguratorului are ca izvor contractul și legea în domeniu. Astfel, poziția procesuală a Asiguratorului de răspundere civilă este limitată la calitatea...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Sondaj despagubiri

Ne propunem, cu sprijinul dumneavoastră, să îmbunătățim calitatea informației utile în domeniul despăgubirilor victimelor accidentelor rutiere și a despăgubirilor auto în general. Sondajul se referă la găsirea informației de care aveți nevoie prin navigarea pe site-ul Despăgubiri RCA SRL. Acest sondaj este amplasat în partea dreaptă a fiecărei pagini și al fiecărui articol de pe site-ului Despăgubiri RCA SRL. Sutele de articole oferite dumneavoastră și miile de răspunsuri la întrebările adresate nouă în decursul anilor pot îngreuna căutarea și găsirea informației de care aveți nevoie. În continuare vom răspunde întrebărilor dumneavoastră astfel: 1. Persoanelor păgubite care au avut avarii auto în urma unui accident în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea victimei si raspunderea autorului accidentului rutier

Despăgubirea victimei accidentului rutier constituie o reparație prin echivalent bănesc a prejudiciului material încercat și o compensare bănească a prejudiciului moral suferit. Dreptul la despăgubire se naște din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat. Victima accidentului rutier este îndreptățită legal la repararea prejudiciului produs de autorul accidentului rutier în baza răspunderii civile delictuale angajate în sarcina acestuia din urmă. Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Orice prejudiciu dă dreptul legal...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Avizarea daunelor materiale și morale

Avizarea daunei înseamnă înștiințarea oficială a asigurătorului despre producerea riscului asigurat, de către persoana prejudiciată sau de către asigurat, moment din care poate fi angajată răspunderea contractuală a asigurătorului. Recomand ca avizarea daunei să se facă în scris sub semnătură privată, prin fax, mail, poștă cu confirmare de primire sau prin depunerea documentului și înregistrarea acestuia la sediul asigurătorului sau la sucursala acestuia. Păstrați documentul (mijlocul de probă) pentru a dovedi că v-ați îndeplinit obligația la data de ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri in reglementarea europeana

Reglementarea Uniunii Europene în materie de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto urmărește să asigure libera circulație atât pentru vehiculele care provin în mod obișnuit de pe teritoriul Uniunii, cât și a persoanelor aflate la bordul acestora, precum și să garanteze că victimele accidentelor cauzate de aceste vehicule beneficiază de un tratament comparabil, indiferent de locul de pe teritoriul Uniunii în care s-a produs accidentul. În ceea ce privește vehiculele cu motor, prima directivă, Directiva 72/166/CEE a prevăzut obligația de a subscrie o asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de vehicule, care să acopere vătămările corporale. Acoperirea oferită prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea victimei accidentului rutier produs in Romania

Cine despăgubește victima accidentului rutier produs în România de un autovehicul înmatriculat în România, care la data producerii accidentului avea o asigurare RCA valabilă? Dacă ați suferit un prejudiciu material și/sau moral ca urmare a unui accident rutier produs în România de un autovehicul înmatriculat în România, care la data accidentului avea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto emisă de un asigurator român, veți fi despăgubit de societatea de asigurare a conducătorului auto vinovat de producerea accidentului în baza poliței de asigurare RCA, valabilă la data accidentului. Cui trebuie sa vă adresați pentru despăgubire? Pentru despăgubire trebuie să vă adresați direct societății...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea victimelor accidentelor de trafic rutier

Prin plata despăgubirii pentru prejudiciul suferit de victima accidentului de circulație, asigurătorul de răspundere civilă auto nu face o plată pentru făptuitor, autor al accidentului rutier şi nici alături de acesta, ci își îndeplinește obligația proprie, asumată prin contractul de asigurare, el suportând în mod efectiv și definitiv întregul prejudiciu cauzat din culpa asiguratului său. În materia asigurării de răspundere civilă auto, răspunderea asigurătorului față de persoana prejudiciată este o răspundere contractuală, asumată prin contractul de asigurare. Este, deci, o răspundere directă, decurgând din achiesarea asigurătorului la riscurile conduitei asiguratului. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Protectia victimelor accidentelor rutiere

Obiectivul asigurării de răspundere civilă auto este chiar acela de a garanta despăgubirea victimelor accidentelor rutiere. Acest obiectiv de protecție socială care se constituie ca o garanție de despăgubire adecvată a victimelor accidentelor rutiere, poate să fie luat ca motiv imperativ de interes general. Existența unui contract individual de asigurare de răspundere civilă auto și posibilitatea de a-l opune direct asigurătorului constituie fundamentul principal al protecției victimelor accidentelor rutiere. Chiar în lipsa unui contract de asigurare de răspundere civilă auto, este cert că orice victimă a unui accident rutier va primi o despăgubire de la Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, în cazul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Moartea nu se despagubeste

Nu se despăgubește suprimarea vieții unui om de care se face vinovată o altă  persoană în urma unui accident rutier, ci suferința proprie resimțită de persoanele apropiate ca urmare a decesului persoanei dragi, pentru prejudiciul de afecțiune, numit și prejudiciu de ricoșeu si care constă în lezarea sentimentelor profunde de afecțiune, de iubire existente între persoana care pretinde un drept de despăgubire și persoana decedată. Dreptul la viață este dreptul fundamental al omului! Este un drept personal, adică aparține acestuia și nu este transmisibil! Fiind un drept personal și netransmisibil, numai acea persoana îl poate exercita. Prin urmare, persoana decedată nu poate...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea pasagerilor

Transportatorii au obligația să asigure pasagerii la o sumă asigurata de 220.000 EURO pentu fiecare pasager, în caz de accident rutier pe timpul trnsportului cu autobuzul sau autocarul. De asemenea, contractul de asigurare al pasagerilor in în caz de accident rutier pe timpul trnsportului cu autobuzul sau autocarul mai trebuie să cuprindă și obligațiile corelative derivate din drepturile pasagerilor pe care le vom expune mai jos. Pasagerii au dreptul la despăgubiri în caz de deces, inclusiv pentru cheltuieli rezonabile de înmormântare, sau vătămare corporală, precum si în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE