8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Pretul suferintei este 1 milion Euro?

Lăcomia strică omenia! Capul mare face prânzul mic! Prost nu e cel care cere, ci cel care dă! Sunt doar câteva expresii populare care ne îndeamnă la echilibru, bună credință și bună cuviință. Suferinţa nu poate reprezenta temei al unei îmbogăţiri fără justă cauză. Acest articol se referă la cazul atât de mediatizat în care un copilaș a decedat ca urmare a leziunilor provocate de un câine. Prejudiciul suferit de părintii copilului decedat nu constă în pierdere fizică a copilului, ci în suferința provocată acestora de stingerea prematură a fiului lor ca urmare a accidentului. Astfel, părintii copilului decedat sunt victime indirecte (mediate...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Obligatiile asiguratului in caz de accident

Asiguratul este obligat să înștiințeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA cu privire la producerea evenimentului și să precizeze împrejurările cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigațiilor referitoare la acest eveniment sa procedeze în conformitate cu instrucțiunile primite de la asigurător. Asiguratul este obligat sa înștiințeze, in cel mai scurt timp, asiguratorul RCA, în scris, cu privire la faptul că: a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta; b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs și sa informeze asiguratorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum și la rezultatul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Euroins isi reia activitatea de asigurare RCA

ASF a decis reluarea activității de practicare a asigurării de răspundere civilă RCA de către Euroins Consiliul ASF a decis în ședința de miercuri, 18 septembrie 2013, încetarea interzicerii temporare a practicării asigurării RCA de către EUROINS România Asigurare-Reasigurare SA. Societatea poate relua practicarea RCA începând cu momentul primirii comunicării din partea ASF. Decizia a fost luată după ce societatea EUROINS a prezentat, la solicitarea ASF, modul în care a corectat până acum aspectele care au stat la baza deciziei ASF din 28 august 2013, de interzicere temporară a practicării asigurării RCA și un plan de măsuri care vizează corectarea sustenabilă a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Au fost modificate taxele judiciare de timbru

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 80 din 26 iunie 2013, privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei Nr. 392 din 29 iunie 2013 se modifică taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt abrogate: 1.     Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; 2.   Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirile nu se acorda de catre instanta penala …

Situațiile în care instanța penală nu soluționează latura civilă, privind  despăgubirile victimei accidentului rutier, în faza de judecată a procesului penal: 1. Fapta nu este prevăzută de legea penală, prevăzută de art. 10 alin. 1 lit. b Cod procedură penală. În această situație instanța penală este obligată să pronunțe achitarea. 2. Lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, prevăzută de art. 10 alin . 1 lit. f Cod procedură penală. Instanța penală este obligată să pronunțe încetarea procesului penal. 3. Există autoritate de lucru judecat....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Decizia care interzice Euroins sa vanda asigurari RCA și Carte Verde

Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia nr. 659/2013 privind sancţionarea Societăţii "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Pedeapsa pentru neplata despăgubirilor

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a sancţionat Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA. Decizia nr. 659/29.08.2013 privind sancţionarea Societăţii Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 05.09.2013. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în ședința din 28 august 2013, să aplice următoarele sancțiuni societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA: interzicerea temporară a practicării de către EUROINS România...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Obligaţia legală de plată a despăgubirii

Obligaţia de plată a asigurătorului RCA faţă de victima accidentului rutier izvorăşte din contractul de asigurare RCA şi singura condiţie pentru naşterea acestei obligaţii, dacă asiguratul RCA a plătit prima de asigurare, este producerea evenimentului asigurat. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, prin decizia nr.I din 28 martie 2005 și Decizia nr. 29 din 16 noiembrie 2009, a statuat: În cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 1357 Noul Cod Civil (art. 998 din Vechiul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine despagubeste victima?

Victima accidentului rutier va fi despăgubită de Asiguratorul RCA, de reprezentantul (corespondentul)- din România al asigurătorului RCA/Carte Verde extern, de Asociația profesională Fondul de Protecție a Victimelor Străzii sau de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. În materia asigurării de răspundere civilă auto, răspunderea asigurătorului faţă de persoana prejudiciată este o răspundere contractuală, asumată prin contractul de asigurare. Este, deci, o răspundere directă, decurgând din achiesarea asigurătorului la riscurile conduitei asiguratului. Societăţile de asigurare sunt citate în procesul penal în calitate de asigurător, de asigurător de răspundere civilă, deoarece raporturile juridice dintre aceste societăţi şi asigurat au la bază o solidaritate tacită,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Un milion de euro pentru victima accidentului rutier

DIRECTIVA 2005/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 11 mai 2005 de modificare a Directivelor 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE și 90/232/CEE și a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto (Text cu relevanță pentru SEE) (10)   Obligația statelor membre de a garanta că suma asigurată să nu fie mai mică decât anumite valori minime constituie un element major pentru protecția victimelor. Sumele minime prevazute de Directiva 84/5/CEE ar trebui nu numai ajustate în funcție de inflație, ci și majorate în termeni reali pentru a întări protecția victimelor. Suma minimă asigurată în cazul vătămărilor corporale ar...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE