8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Despăgubiri și asistență în caz de accidente

 REGULAMENTUL (UE) NR. 181/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (Text cu relevanță pentru SEE)  Articolul 7 Decesul sau vătămarea corporală a pasagerilor şi pierderea sau deteriorarea bagajului (1) În conformitate cu legislația naţională aplicabilă, pasagerii au dreptul la despăgubiri în caz de deces, inclusiv pentru cheltuieli rezonabile de înmormântare, sau vătămare corporală, precum si în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului. În caz de deces al pasagerului, acest...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen despagubiri

Termenul în care asigurătorul  de răspundere civilă auto este obligat la plata despăgubirii este de 3 luni de la data avizării daunei. In conformitate cu art. 2517 noul Cod Civil privind prescripția extinctivă, intrat în vigoare în 1 octombrie 2011, termenul de prescripție extinctivă este de 3 ani (termen general de prescripție), dacă legea nu prevede altfel. In vechea reglementare, Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la prescripția extinctivă, prevedea în articolul 8: Prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei pricinuit prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri pentru vatamari corporale

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, despăgubirea trebuie să cuprindă, echivalentul câştigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească, prin efectul pierderii sau reducerii capacităţii sale de muncă. În afară de aceasta, despăgubirea trebuie să acopere cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte prejudicii materiale. Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă victima nu este interesată de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubire in caz de deces

În cazul decesului victimei accidentului rutier se despăgubesc prin echivalent bănesc următoarele: Cheltuielile de înmormîntare, costum, pantofi, sicriu, cruce, ritualul religios, masa comemorativă, inclusiv pentru piatra funerară (monumentul funerar), precum și cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase ulterioare (comemorare, pomeni, mese comemorative, la șase săptămâni, șase luni și un an) sau conform ritualului locului, probate cu documente justificative (chitanțe, facturi, bonuri fiscale). Cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face înmormîntarea. De asemenea, sunt despăgubite cheltuielile cu necropsia (autopsia), certificatul de deces și certificatul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea integrala a prejudiciului

Unul dintre principiile răspunderii civile delictuale este principiul reparării integrale a prejudiciului. Acest principiu a fost consacrat de doctrină și jurisprudență și în acest moment este prevăzut legal în art. 1385 alin. 1 noul Cod civil: Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel. Repararea integrală a prejudiciului material, economic sau patrimonial constă în înlăturarea consecințelor dăunătoare ale unui fapt ilicit, în scopul repunerii victimei în situația anterioară (restitutio in integrum). Scopul reparației în natură sau a reparației prin echivalent bănesc cu titlu de despăgubire constă în restabilirea situației anterioare, scop ce poate fi realizat doar printr-o reparație integrală a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Obligațiile pietonilor în traficul rutier

 Pietonul este participantul la trafic cel mai vulnerabil și cel mai expus unui accident rutier grav. Persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public se numește participant la trafic, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. Obligațiile pietonilor sun prevăzute expres în art. 72 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare:  (1) Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcția lor de mers. Când...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurătorul RCA – calitate procesuală pasivă

In procesul civil Societăţile de asigurări (Asigurătorii RCA) au calitate procesuală pasivă, calitate ce derivă din contractul de asigurare RCA, valabil la data producerii accidentului şi din răspunderea civilă delictuală a autorului accidentului, care a produs un prejudiciu terţei persoane prejudiciate prin intermediul vehiculului asigurat RCA. Prevederile Noului Cod Civil coroborate cu Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, conferă calitate procesuală pasivă asigurătorului de răspundere civilă după cum urmează: Art.54 din Legea 136/1995 privind Asigurările şi reasigurările în România prevede că despăgubirea se stabileşte şi se efectuează în condiţiile art.43 şi 49, iar în cazul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asiguratorul RCA obligat sa despagubeasca in baza Procesului Verbal de contraventie

Scriu acest articol deoarece primim din ce în ce mai multe mesaje prin care ni se semnalează faptul ca diverşi Asigurători RCA invocă cele mai bizare motive pentru a nu plăti despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate în urma unui accident rutier. În cazul accidentelor rutiere soldate cu avarii este mult mai indicat ca persoană păgubită să declare accidentul la poliţie decât să urmeze procedura constatării amiabile de accident. Obligaţia de plată a Asigurătorului RCA este prevăzută legal în art. 2223 alin. 1 Noul Cod Civil: În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Autoritatea de Supraveghere Financiara preia atributiile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

Prin OUG 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 21 decembrie 2012 ia naştere, Autoritatea de Supraveghere Financiara se infiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care își exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgentă, prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. În proiectul de ordonanţă de urgenţă care prevede constituirea noii autorităţi, Guvernul motivează caracterul de urgenţă al actului normativ invocând...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Daune morale

Daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, la viaţă, la sănătate şi integritate corporală, la cinste, la demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare. Repararea prejudiciului trebuie să fie integrală, fără distincţie, după cum prejudiciul este material sau moral. Scopul acordării daunelor morale constă în realizarea, în primul rând, a unei satisfacţii morale pentru suferinţe de acelaşi ordin, iar nu a unei satisfacţii patrimoniale. Este unanim acceptat că, în timp ce drepturile patrimoniale au un conţinut economic, evaluabil în bani, ce poate determina cuantificarea prejudiciului material, drepturile personale nepatrimoniale...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE