8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Autorul accidentului auto a decedat

In această situație celelalte victime ala accidentului rutier pot să-și obțină despăgubirile pentru prejudiciul material și moral suferit, doar printr-o acțiune civilă, în pretenții, îndreptată împotriva Asigurătorului RCA al autoturismului cu care a fost produs accidentul. In cazul unui accident auto în care autorul accidentului a decedat, celelalte victime ale accidentului rutier nu pot să-și obțină despăgubirile materiale și morale prin constituirea de parte civilă în procesul penal. Procesul penal este împiedicat de inexistența fizică a persoanei ce trebuie trasă la răspundere de legea penală. Nemaiexistând proces penal, nici latura civilă nu mai poate fi alăturată acestui proces prin constituirea de parte...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cat costa suferinta unui om in Romania

Ghidul despăgubirilor pentru daune morale în caz de vătămări corporale sau deces, elaborat de  Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, stabilește bareme stricte  pentru plata despăgubirilor pe cale amiabilă, materializată printr-o tranzacție. Acest Ghid este defavorabil victimelor accidentelor rutiere și nu corespunde realității obiective relevate de actuala practică judiciară din România. Despăgubirile efective se  raportează unui sistem de referință general în care se introduce salariul mediu net pe economie din anul 2010, în cuantum de 1407 lei/lună, care  reprezintă 10 puncte.  Pe cale de consecință: 1 punct reprezintă  aproximativ 141 lei. Sistemul de punctaj și despăgubire pentru daune morale este următorul: Pentru vătămări corporale...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Autorul accidentului rutier condamnat de Asiguratorul RCA

Scriu acest articol deoarece nerespectarea obligației de plată a despăgubirilor RCA de către SC Asigurătorul Rău Platnic SA față de victimele accidentelor rutiere, pentru prejudiciile materiale și morale produse acestora de către asiguratul RCA al acestei societăți, autor al accidentului, face imposibilă împăcarea părților și conduce la condamnarea autorului accidentului precum și la nerealizarea reparării cu promptitudine a prejudiciului suferit de victimă. Codul penal prevede că în cazul vătămărilor corporale din culpă în urma unui accident rutier, inclusiv a  vătămărilor corporale grave și foarte grave  soldate cu pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, infirmitate temporară sau permanentă fizică sau psihică,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Noul Cod de procedura civila intra in vigoare in 1 februarie 2013

Prin OUG 44/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, nr 606, Partea I, din 23 august 2012 se amână intrarea în vigoare a Noului Cod de procedura civilă pentru data de 1 februarie 2013. Noul Cod de Procedura civilă trebuia sa intre în vigoare la 1 septembrie 2012, aşa cum era prevăzut Prin legea nr. 76/2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2012.    ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victima accident auto si autor Impacarea partilor

Autorul accidentului, în caz de vătămare corporală din culpă, prin împăcarea părților, beneficiază de următoarele avantaje și beneficii: 1. Nu va  fi condamnat penal; 2. Nu va avea cazier; 3. Nu  se va dispune anularea permisului de conducere auto; 4. Se stinge și acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal; 5. Drepturile sale nu sunt alterate în nici un fel, ca și cum nu ar fi produs accidentul, mai puțin o suspendare a permisului de conducere. Împăcarea părților se poate realiza indiferent cât de gravă este vătămarea corporală a victimei, chiar și în cazul pierderii unui organ, simț, membru ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri RCA la domiciliul victimei accidentului rutier

Prin noua reglementare persoana fizică sau juridică prejudiciată în urma unui accident rutier care pretinde un drept de despăgubire poate introduce acțiunea civilă în pretenții sau în răspundere civilă delictuală la instanța domiciliului sau sediului social al său, indiferent de: locul sau ţara în care a fost produs accidentul, domiciliul autorului accidentului, sediul social al Asigurătorului  RCA sau Carte Vede, domiciliul sau sediului social al asiguratului  etc. Noul cod de procedura civilă în vigoare de la data de 1 septembrie 2012. TITLUL III Competența instanțelor judecătorești CAPITOLUL II Competența teritorială Cererile în materie de asigurări Art. 115. - (1) In materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Accident produs in strainatate despagubiri in Romania

Românii, victime ale accidentelor rutiere pot introduce acțiunea civilă directă împotriva Asigurătorului RCA sau Carte Verde, precum și împotriva Fondului de Protecție a Victimelor Străzii, la instanța domiciliului victimei sau sediului social al societății prejudiciate, începînd cu data de la 15 februarie 2013, dată la care intra în vigoare Noul cod de procedură civilă. Instanta de judecată civilă de la domiciliul victimei are competență teritorială să judece procesul în materia Asigurărilor obligatorii de răspundere civilă precum și să hotărască asupra cuantumului  Despăgubirilor materiale și morale RCA și Carte Verde, prin art. 115 alin. (3) din Noul cod de procedură civilă, care stipulează: „În materia...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Modalități de a ajuta victimele accidentelor rutiere în străinătate

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a ajuta victimele accidentelor rutiere transfrontaliere, care în prezent se pot confrunta cu dificultăți din cauza termenelor variabile în care pot solicita despăgubiri pentru daunele suferite în cazul unui accident în interiorul UE, într-o altă țară decât cea de origine . Consultarea se va desfășura până la  data de 19 noiembrie. Anul acesta, aproximativ 130 de milioane de europeni și-au planificat o vacanță într-o altă țară a Uniunii Europene. În jur de trei sferturi dintre aceștia vor utiliza cel puțin o dată un autoturism sau o motocicletă pentru a ajunge la destinație. În...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Documente pentru despagubire victime in caz de deces

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DESPĂGUBIRE VICTIME ACCIDENT RUTIER ÎN CAZ DE  DECES  1.  De la Autorul Accidentului: Polița RCA și/sau Asiguratorul RCA; certificat de înmatriculare; carte de identitate (buletin) autor accident;   permis de conducere auto, în copie, sau măcar număr de înmatriculare auto.  2. Proces verbal de constatare la faţa locului sau un document de la poliţie privind cauzele şi împrejurările producerii accidentului, care să conţină şi numele autorului/autorilor accidentului sau Anexa 2, sau referatul Politiei cu propunere de începere sau neincepere a urmăririi penale, sau rezoluția procurorului de începere sau neincepere a urmăriri penale, sau punerea în mișcare a acțiunii penale.  3. VICTIMĂ:...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Documente pentru despagubire victime in caz de vatamare corporala

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DESPĂGUBIRE VICTIME ACCIDENT RUTIER ÎN CAZ DE VĂTĂMARE CORPORALĂ 1.    De la Autorul Accidentului: Polița RCA și/sau Asiguratorul RCA; certificat de înmatriculare; carte de identitate (buletin) autor accident;   permis de conducere auto. 2. Proces verbal de constatare la fața locului sau un document de la poliție privind cauzele și împrejurările producerii accidentului, care să conțină și numele autorului/autorilor accidentului sau Anexa 2. 3.  De la VICTIMĂ: Carte de identitate (buletin); Certificat de naștere; Certificat de căsătorie; Certificat de naștere copii/persoane în întreținere; Certificat medico-legal, sau raport de constatarea medico-legală, sau expertiză medico-legală cu numărul de zile de îngrijiri medicale...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE