8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Accident pe trecerea de pietoni

Pietonului aflat în traversare, pe trecerea de pietoni, nu-i revine obligația legală de a se opri din deplasare când trecerea de pietoni se apropie de un autovehicul! Conducătorii auto au obligația de opri la trecerile de pietoni semnalizate corespunzător și de a acorda prioritate ori de câte ori pe sensul lor de mers se deplasează un pieton ce traversează strada. Obligației conducătorilor auto de a acorda prioritate de trecere pietonilor aflați în traversare pe trecerea de pietoni îi corespunde și obligația pietonilor de a traversa doar prin locuri special amenajate și semna lizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat lor,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Scutire de plata taxei judiciare de timbru pentru acţiunea civilă

Principiile fundamentale, în materie, care protejează omul sunt: Dreptul la viaţă şi la inviolabilitatea corpului uman. Atingerile aduse vieţii şi integrităţii umane sunt sancţionate şi naşte dreptul de despăgubire în favoarea victimei. Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru publicată în Monitorul Oficial nr. 173 din 29 iulie 1997, actualizată prin Legea nr. 202/2010 (“legea micii reforme în justiție”) publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010, stipulează la art. 15 lit.o: Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Sancţiuni pentru neasigurare RCA

Nerespectarea obligaţiei legale de a încheia poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule (poliţa de asigurare RCA), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 Ron la 2.000 Ron precum, reţinerea certificatului de înmatriculare şi retragerea plăcuţelor de înmatriculare. Dacă în termen de 30 de zile de la aplicarea măsurii sancţionatorii nu se face dovada asigurării RCA, Poliţia rutieră va dispune radierea din circulaţie a vehiculului respectiv. Art. 64 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România : - Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubire victima accident auto si taxa judiciara de timbru

Pe autorul accidentului nu-l apasă nimic în ceea ce o privește pe victimă, pe Asigurătorul RCA al acestuia nici atât. Asiguratorii RCA propun prin conciliere directă sume derizorii cu titlu de despăgubire. Cunoaștem situații concrete, în care victima paralizată de la brâu în jos, care a dobândit un handicap grav și invaliditate totală și permanentă de muncă, a primit propunere de despăgubire în valoare de 4000 lei. Într-o altă situație victima accidentului rutier, paralizată de la gât în jos, a primit propunere de despăgubire de 3000 lei. Nu suntem de acord cu pretenții de despăgubire exorbitante, care sa conducă la o îmbogățire...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea victimei accidentului auto in Romania – o trista poveste

Nu suntem de acord cu despăgubirile derizorii, așa cum s-au obișnuit asigurătorii. Trebuie să existe un just echilibru între prejudiciul real și efectiv suferit de victimă și valoarea despăgubirii acestui prejudiciu. În materia răspunderii civile delictuale operează trei principii fundamentale: 1. Principiul reparării în natură a prejudiciului. În cazul vătămărilor corporale, victimele nu au bani să-și plătească intervențiile chirurgicale, materialul de osteosinteza, șpaga la doctor, hrana suplimentară, procedurile de recuperare...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Romanii vor daune morale de la asiguratori

[fvplayer src="https://vreaudespagubiri.ro/wp-content/uploads/2018/09/Antena-1-Romanii-vor-pagube-morale-de-la-asiguratori.mp4" splash="https://vreaudespagubiri.ro/wp-content/uploads/2018/09/Despagubiri-RCA-Inteviu-Artur-Vutcovici-la-Antena-1-in-cadrul-emisiunii-Observator-2012-04-05.jpg"] În opinia noastră era mult mai bine ca reportajul sa se fi intitulat: Românii sunt îndreptățiți să pretindă daune morale de la asigurători Romanii nu pot să ceară pagube, fie ele şi morale. Pot să ceară repararea Prejudiciului moral sau daunelor morale suferite, prin plata unei compensaţii băneşti, cu titlu de despăgubire. Prejudiciul moral nu este o pagubă, este un prejudiciu imaterial, nepatrimonial, nu este un prejudiciu economic şi constă în durerea fizică şi/sau trauma psiho-afectivă suferită de victima accidentului auto. Acest reportaj televizat și realizat de Antena 1, are în prim plan pe domnul Vasile Pop care a suferit o...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubirea victimelor nu mai depinde de penal

Principiul pretorian prin care "penalul ţine în loc civilul" înscris în art. 19 alin. 2 Cod procedură penală, care prevede ca judecata în fata instantei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale, poate fi de domeniul trecutului. Potrivit art. 244 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă, instanța poate suspenda judecata când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. Prin Art. 1365  din noul Cod civil se prevede: Efectele hotărârii penale Instanţa civilă nu este legată de dispoziţiile legii penale şi nici de hotărârea definitivă de achitare...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Legislatie RCA

1.     Legea nr. 136/1995 din 29/12/1995 privind asigurările şi reasigurările în România cu completările şi modificările ulterioare; 2.    Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare; 3.   Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 6/12/2011; 4.    Directiva Consiliului Europei din 8 noiembrie 1990 de modificare, în special în ceea ce privește asigurarea de răspundere civilă auto, a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Limitele de despăgubire RCA

Art. 24. — (1) Asiguratorii RCA au obligația de a stabili limite de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt: a) pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente produse în anul 2011, la un nivel de 750.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României. Pentru accidente produse începând cu...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE