8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor

Art. 50. — (1) Despăgubirile pentru vehicule nu pot depăși cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului și nici limita de despăgubire prevazuta în polița de asigurare RCA. (2) Prin valoare rămasă se înțelege valoarea acelor părți din vehicul ramase neavariate, demontabile și valorificabile, cuprinsa intre 0,1% și cel mult 25% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului. În cazul unei daune totale, dacă persoana păgubită face dovada radierii din circulație a vehiculului avariat și a valorificării integrale a acestuia către o societate specializata în dezmembrarea și reciclarea vehiculelor, valoarea rămasă este cea menționată în documentele fiscale justificative eliberate de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului

Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului Art. 49. — La stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere următoarele: 1. în caz de vătămare corporală: a) diferența dintre veniturile nete ale persoanei vătămate, probate cu documente fiscale, și indemnizația primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își desfășoară activitatea și/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării și a concediului medical; b) venitul mediu lunar net realizat din activități desfășurate de persoana vătămată, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat; c) salariul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Stabilirea despăgubirilor RCA

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor Nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858, din 6 decembrie 2011. Stabilirea despăgubirilor CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 43. — Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 54 din Legea nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, în baza poliței RCA, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pe baza elementelor cuprinse în formularul „Constatare amiabila de accident” ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, pe...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubirile RCA

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor Nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858, din 6 decembrie 2011. Despăgubirea Art. 35. — Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, potrivit prezentelor norme, sau către Asociația „Fondul de protecție a victimelor străzii”, în cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art. 25 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Autorul accidentului rutier nu este condamnat

Cod procedură penală Art. 10     Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: a) fapta nu există; b) fapta nu este prevăzută de legea penală; b1) fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni; c) fapta nu a fost săvârşită de învinuit sau de inculpat; d) faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii; e) există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; f) lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă condiţie prevăzută...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Autorul accidentului rutier – Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei

Codul de procedură penală actualizat prin Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, publicat în Monitorul Oficial 714/2010. Art. 3201       Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei Până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubiri victime accidente în procesul penal-Acţiunea civilă şi constituirea ca parte civilă

Acțiune civilă. Constituirea ca parte civilă În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) C. proc. pen., constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum și în fața instanței de judecată până la citirea actului de sesizare. Numai în cazul în care inculpatul și partea responsabilă civilmente sunt de acord, constituirea ca parte civilă se poate face după citirea actului de sesizare în fața  instanței de judecată. I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 36 din 13 ianuarie 2009 Regimul juridic al acțiunii civile în procesul penal este delimitat de Secțiunea a II-a a Capitolului II din Titlul I al Părții generale...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Plata despagubiri RCA – noul cod civil şi Ordinul CSA nr. 14/2011

Asigurarea de răspundere civilă Art. 2226     Plata despăgubirii (1) Asigurătorul plăteşte despăgubirea direct terţei persoane prejudiciate, în măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către asigurat. (2) Creditorii asiguratului nu pot urmări despăgubirea prevăzută la alin. (1). (3) Despăgubirea se plăteşte asiguratului numai în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit-o pe terţa persoană prejudiciată. Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor Nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858, din 6 decembrie 2011. Art. 26. — (1) Asiguratorul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurarea de răspundere civilă (auto) – noul cod civil

Asigurarea de răspundere civilă Art. 2223     Noţiune (1) În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil. (2) Prin contractul de asigurare părţile pot conveni să cuprindă în asigurare şi răspunderea civilă a altor persoane decât contractantul asigurării. Art. 2224     Drepturile terţelor persoane păgubite (1) Drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de producerea pagubei. (2) Asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare. Art. 2225     Stabilirea...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE