8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Polita și Contractul de asigurare – noul cod civil

CAPITOLUL XVI Contractul de asigurare SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune Art. 2199 Noţiune  (1) Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit. (2) Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activităţi ale acesteia şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare. Art. 2200 Forma şi dovada (1) Pentru a putea fi dovedit, contractul de asigurare trebuie să fie încheiat în scris. Contractul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurătorul RCA nu plătește despăgubiri!

Ordinul nr. 5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule stipulează: Art. 27 - Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru: 1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs: a) de un caz de forță majoră; b) din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate; c) din culpa exclusivă a unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pct. 5; 2. prejudiciile suferite de conducătorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului; 3. prejudiciile produse bunurilor aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Vatamare corporala grava din accident rutier-impacarea partilor

Împăcarea părților (autor-victimă) în caz de vătămare corporală gravă din accident auto, înlătură răspunderea penală a autorului producerii accidentului iar acesta nu mai este sancționat penal. Împăcarea părților se poate face până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată. În situația în care împăcarea părților intervine în faza de cercetare penală, parchetul (procurorul) este obligat să dispună, prin rezoluție, neînceperea urmăririi penale. În situația în care împăcarea părților intervine în faza de urmărire penală, procurorul este obligat să dispună încetarea urmăririi penale. În situația în care împăcarea părților intervine în faza de judecată, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, instanța...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Daune morale victime accident rutier – criterii de apreciere si cuantificare a despagubirii

În acest moment, cuantificarea prejudiciului moral (daunele morale) nu este supusă unor criterii legale de determinare, iar jurisprudenţa (precedentul judiciar), în sistemul nostru juridic, nu este izvor de drept, cu excepţia deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a hotărârilor CEDO. Mai mult, jurisprudenţa în materie este absolut neunitară. În absenţa unor criterii legale pe baza cărora să se poată realiza o cuantificare obiectivă a daunelor morale, acestea sunt stabilite de instanţa de judecată în raport cu consecinţele negative  suferite de victima accidentului auto, importanţa valorilor lezate acesteia, în ce măsură au fost lezate aceste valori, intensitatea şi consecinţele traumei...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Accident rutier plangere împotriva procesului verbal de contravenţie

O persoană care este nemulțumită de procesul verbal de contravenție și de sancțiunea contravențională primită, are dreptul legal să facă plângere împotriva respectivului act într-un termen de 15 zile de la eliberarea actului, în conformitate cu art. 118 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta. Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, precum și, după caz, hotărârea judecătoreasca...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Prezumţia de nevinovăţie

Principiul prezumției de nevinovăție este prevăzut și consacrat prin  art. 5 ind. 2 Vechiul Cod de procedură penală: Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă. Este preluat în aceeași forma de de art. 4 alin. 1 Noul Cod de procedură penală, iar la alin. 2 se adaugă faptul că după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului. La pronunțarea unei condamnări, instanța trebuie să-și întemeieze convingerea vinovăției inculpatului pe baza de probe sigure, certe. Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumției de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Serban Huidu a produs un tragic accident soldat cu 3 morti

În data de 16.10.2011, în jurul orei 11.55 , a fost produs un accident grav pe DN1 în localitatea Timişul de Sus  din judeţul Braşov. Din declaraţiile oficiale ale Inspectoratului de Poliţie Braşov, autor al producerii accidentului este îndrăgitul realizator TV, Şerban Huidu care circula dinspre Predeal spre Braşov, conducând un SUV Mercedes ML. În localitatea Timişul de Sus  nu a adaptat viteza la condiţiile de drum umed şi alunecos, a făcut o depăşire imprudentă şi neregulamentară intrând pe contrasens într-o zonă cu marcaj longitudinal continuu şi a accidentat frontal o Dacie Logan care circula  regulamentar din sens opus pe pe...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Suspendarea prescripţiei dreptului la acţiune pentru repararea prejudiciului – Noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1395   Suspendarea prescripţiei Prescripţia dreptului la acţiune cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori prin decesul unei persoane este suspendată până la stabilirea pensiei sau a ajutoarelor ce s-ar cuveni, în cadrul asigurărilor sociale, celui îndreptăţit la reparaţie....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE