8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Biroul Român Carte Verde

 Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România  ( B.A.A.R.) Îndeplineşte funcţia de Birou Român Carte Verde, în vederea respectării tuturor obligaţiilor rezultate din prevederile “Regulamentului General” al Sistemului Internaţional “Carte Verde” şi a Recomandării nr. 5/1949 a SubComitetului de Transporturi Rutiere al Comitetului de Transporturi Interne al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite. . Prin calitatea sa de Birou Carte Verde, B.A.A.R. îndeplineşte două funcţii: În calitate de “Birou al ţării în care a avut loc accidentul”, îşi asumă responsabilitatea gestionării şi lichidării daunelor care rezultă din accidentele produse de automobiliştii străini, pe teritoriul României; În calitatea de “Birou Garantor”, garantează documentele de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Prelungirea termenului de prescripţie pentru despăgubiri – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1394   Prorogarea termenului prescripţiei În toate cazurile în care despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea penală unei prescripţii mai lungi decât cea civilă, termenul de prescripţie a răspunderii penale se aplică şi dreptului la acţiunea în răspundere civilă....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubirea în raport cu ajutorul şi pensia – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1393   Despăgubirea în raport cu ajutorul şi pensia (1) Dacă în cadrul asigurărilor sociale s-a recunoscut dreptul la un ajutor sau la o pensie, reparaţia este datorată numai în măsura în care paguba suferită prin vătămare sau moarte depăşeşte ajutorul ori pensia. (2) Cât timp ajutorul sau pensia nu a fost efectiv acordată sau, după caz, refuzată celui păgubit, instanţa nu îl poate obliga pe cel chemat să răspundă decât la o despăgubire provizorie, în condiţiile dispoziţiilor Art. 1387 alin. (3)....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubiri reprezentând cheltuieli de îngrijire a sănătăţii. Cheltuieli de înmormântare – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1392   Cheltuieli de îngrijire a sănătăţii. Cheltuieli de înmormântare Cel care a făcut cheltuieli pentru îngrijirea sănătăţii victimei sau, în caz de deces al acesteia, pentru înmormântare are dreptul la înapoierea lor de la cel care răspunde pentru fapta ce a prilejuit aceste cheltuieli....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Daune morale – repararea prejudiciului nepatrimonial

Ocrotirea personalității umane, este prevăzută în art. 252 din Nou cod civil, prin care orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică. Persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la acțiune este supus prescripției extinctive , potrivit art. 253 alin. (4) Noul Cod civil. Repararea prejudiciului nepatrimonial este prevăzut în art. 1391 Noul Cod civil,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Persoana îndreptăţită la despăgubire în caz de deces – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1390   Persoana îndreptăţită la despăgubire în caz de deces (1) Despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin decesul unei persoane se cuvine numai celor îndreptăţiţi, potrivit legii, la întreţinere din partea celui decedat. (2) Cu toate acestea, instanţa, ţinând seama de împrejurări, poate acorda despăgubire şi celui căruia victima, fără a fi obligată de lege, îi presta întreţinere în mod curent. (3) La stabilirea despăgubirii se va ţine seama de nevoile celui păgubit, precum şi de veniturile pe care, în mod normal, cel decedat le-ar fi avut pe timpul pentru care s-a acordat despăgubirea. Dispoziţiile...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubiri pentru vătămarea minorului – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1389   Vătămarea minorului (1) Dacă cel care a suferit vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii este un minor, despăgubirea stabilită potrivit prevederilor Art. 1388 alin. (1) va fi datorată de la data când, în mod normal, minorul şi-ar fi terminat pregătirea profesională pe care o primea. (2) Până la acea dată, dacă minorul avea un câştig la momentul vătămării, despăgubirea se va stabili pe baza câştigului de care a fost lipsit, iar dacă nu avea un câştig, potrivit dispoziţiilor Art. 1388, care se aplică în mod corespunzător. Această din urmă despăgubire va...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Stabilirea despăgubirii pentru pierderea sau nerealizarea câştigului din muncă – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1388   Stabilirea pierderii şi a nerealizării câştigului din muncă (1) Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câştigului din muncă se va stabili pe baza venitului mediu lunar net din muncă al celui păgubit din ultimul an înainte de pierderea sau reducerea capacităţii sale de muncă ori, în lipsă, pe baza venitului lunar net pe care l-ar fi putut realiza, ţinându-se seama de calificarea profesională pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregătirii pe care era în curs să o primească. (2) Cu toate acestea, dacă cel păgubit face dovada posibilităţii...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubiri pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1387   Vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii (1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, despăgubirea trebuie să cuprindă, în condiţiile Art. 1388 şi 1.389, după caz, echivalentul câştigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească, prin efectul pierderii sau reducerii capacităţii sale de muncă. În afară de aceasta, despăgubirea trebuie să acopere cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Formele reparaţiei prejudiciului în cazul răspunderii delictuale – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1386   Formele reparaţiei (1) Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă victima nu este interesată de reparaţia în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilită prin acordul părţilor sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească. (2) La stabilirea despăgubirii se va avea în vedere, dacă prin lege nu se prevede altfel, data producerii prejudiciului. (3) Dacă prejudiciul are un caracter de continuitate, despăgubirea se acordă sub formă de prestaţii periodice. (4) În cazul prejudiciului viitor, despăgubirea, indiferent de forma în care s-a acordat, va...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE