8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Întinderea reparaţiei prejudiciului în cazul răspunderii delictuale – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1385   Întinderea reparaţiei (1) Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel. (2) Se vor putea acorda despăgubiri şi pentru un prejudiciu viitor dacă producerea lui este neîndoielnică. (3) Despăgubirea trebuie să cuprindă pierderea suferită de cel prejudiciat, câştigul pe care în condiţii obişnuite el ar fi putut să îl realizeze şi de care a fost lipsit, precum şi cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. (4) Cu toate acestea, dacă fapta ilicită a determinat şi pierderea şansei de a obţine un avantaj, reparaţia va fi proporţională cu...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Raporturile dintre debitori pentru repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1383   Raporturile dintre debitori Între cei care răspund solidar, sarcina reparaţiei se împarte proporţional în măsura în care fiecare a participat la cauzarea prejudiciului ori potrivit cu intenţia sau cu gravitatea culpei fiecăruia, dacă această participare nu poate fi stabilită. În cazul în care nici astfel nu se poate împărţi sarcina reparaţiei, fiecare va contribui în mod egal la repararea prejudiciului....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea solidară pentru Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale – noul Cod Civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1382   Răspunderea solidară Cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1381   Obiectul reparaţiei (1) Orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie. (2) Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat. (3) Dreptului la reparaţie îi sunt aplicabile, de la data naşterii sale, toate dispoziţiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri – noul Cod Civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 5-a Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri Art. 1376   Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de lucruri (1) Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul coliziunii unor vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, sarcina reparării tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi, condiţiile forţei majore....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea pentru fapta altuia – Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 4-a Răspunderea pentru fapta altuia Art. 1373   Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi (1) Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. (2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său ori al altuia. (3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile sau...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Culpa comună. Concursul culpei cu alte cauze exoneratoare – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1371   Culpa comună. Concursul culpei cu alte cauze exoneratoare (1) În cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care la cauzarea prejudiciului au contribuit atât fapta săvârşită de autor, cu intenţie sau din culpă, cât şi forţa majoră, cazul fortuit ori fapta terţului pentru...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1370   Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea simultană sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar faţă de victimă....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea civilă delictuală a altor persoane pentru fapta proprie-noul cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1369   Răspunderea altor persoane (1) Cel care l-a îndemnat sau l-a determinat pe altul să cauzeze un prejudiciu, l-a ajutat în orice fel să îl pricinuiască sau, cu bună ştiinţă, a tăinuit bunuri ce proveneau dintr-o faptă ilicită ori a tras foloase din prejudicierea altuia răspunde solidar cu autorul faptei. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în privinţa celui care, în orice fel, a împiedicat ori a întârziat chemarea în judecată a autorului faptei ilicite....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea victimei si efectele hotararii penale

În conformitatea cu art. 1365 din noul cod civil referitor efectele hotărârii penale în raport cu răspunderea civilă pentru fapta proprie, instanța civilă nu este legată de dispozițiile legii penale și nici de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce privește existența prejudiciului ori a vinovăției autorului faptei ilicite. Astfel, dacă persoana păgubită sau victima unui accident auto promovează o acțiune civilă în pretenții la instanța civilă competentă, instanța va aprecia prejudiciul și vinovăția în producerea prejudiciului independent de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal. Prin urmare, în procesul civil, hotărârea definitivă de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE