8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Obligaţia terţului de reparare a prejudiciului – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1362   Obligaţia terţului de reparare a prejudiciului Dacă, în cazurile prevăzute la Art. 1360 alin. (2) şi Art. 1361, fapta păgubitoare a fost săvârşită în interesul unei terţe persoane, cel prejudiciat se va îndrepta împotriva acesteia în temeiul îmbogăţirii fără justă cauză. ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Criterii particulare de apreciere a culpei – noul Cod Civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1358   Criterii particulare de apreciere a culpei Pentru aprecierea culpei se va ţine seama de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei, precum şi, dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exerciţiul activităţii sale....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1357   Condiţiile răspunderii (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvîrșită cu intenţie sau din culpă, este obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. Acest articol de lege înlocuiește art. 998 și art. 999 din Capitolul V, intitulat Despre delicte și cvasi-delicte din vechiul cod civil: Art. 998. Orice fapta a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obliga pe aceia din a cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara. Art. 999. Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea civilă delictuală în noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale Art. 1349   Răspunderea delictuală (1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. (3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului. (4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Organismul de plată a despăgubirilor pentru victimele accidentelor rutiere

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii este constituit în temeiul legii, pentru a garanta despăgubirea persoanelor care au suferit prejudicii materiale şi/sau morale, în urma unor accidente produse de un vehicul al cărui proprietar nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de asigurare RCA (neasigurat RCA),   sau de un vehicul neidentificat şi, plătește despăgubiri persoanelor păgubite de aceste vehicule, dacă persoanele prejudiciate nu sunt despăgubite de cei care le-au produs. În situaţia în care accidentul rutier, respectiv prejudiciul, a fost produs de un vehicul neasigurat RCA, Fondul plăteşte despăgubiri pentru pagube produse bunurilor materiale, precum și pentru daunele materiale și morale  produse victimelor în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Constituirea ca parte civilă a victimei accidentului auto

În procesul penal, acţiunea civilă se pune în mişcare prin constituirea de parte civilă. Subiect activ al acţiunii civile este persoana în dauna căreia s-a produs prejudiciul material sau moral, care exercită acţiunea civilă în procesul penal şi capătă calitatea de parte civilă. Acţiunea civilă este mijlocul legal cel mai important de proteguire prin constrângere judiciară a drepturilor civile sau a intereselor ocrotite de lege. Potrivit art. 15 alin. (2) C. proc. pen., constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei de judecată până la citarea actului de sesizare. Această condiţie nu este necesară în cazurile...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii – obligat să despagubească

Fondul de protecţie a victimelor străzii este destinat plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale și/sau decese, dacă autorul a rămas neidentificat, respectiv plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau decese, dacă vehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat. Asociaţia Profesională Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii este constituită, în conformitate cu art. 61 din Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România,  art. 25 alin. 1 din Legea 32 / 2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1 / 2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are o nouă conducere

Parlamentul României, în data de 27 septembrie 2009, în şedinţă a camerelor reunite a ales următoarea conducere a destinelor asigurărilor şi despăgubirilor din România. Constantin Buzoianu este noul preşedinte al Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor. Vicepreşedinţi, au fost aleşi  Cornel Coca Constantinescu și Tudor Baltă. Doru Frunzulică a fost ales în funcţia de membru al Consiliului de Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Reprezentant al Parlamentului României în componenta Consiliului Statistic Naţional, a fost ales deputatul PDL Gondor Marius. Senatorul Marian Cristinel Bigiu şi deputatul Iulian Iancu au fost aleși membri ai Comisiei pentru evaluarea activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Să le urăm şi noi mult...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri RCA record

Instanţele de judecată cuantifică daunele morale la valori echivalente celor din lumea civilizată. Cea mai mare despăgubire din România pentru un deces este în acest moment de 500.000 euro, iar pentru o vătămare corporală gravă este în acelaşi cuantum. Conform media, Curtea de Apel Pitești, prin hotărârea pe care a dat-o, în penal soluţionând şi latura civila, a obligat pe un Asigurător la plata a aproximativ un milion de euro, în urma unui accident produs în anul 2009 în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş. Accidentul a avut loc în anul 2009, când Simona Procopiu Predut, soţia unui om de afaceri din Ştefăneşti, se afla...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE