8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Accident rutier – Angajarea răspunderii civile delictuale

Răspunderea delictuală în general şi răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie în particular, presupune existenţa şi întrunirea cumulativă a următoarelor elemente constitutive sau condiţii de admisibilitate: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, culpa, greşeala sau vinovăţia autorului faptei ilicite şi prejudiciabile. În absenţa oricăruia dintre aceste elemente, angajarea răspunderii civile delictuale nu este admisibilă. Pentru antrenarea răspunderii civile delictuale este absolut necesar ca între fapta ilicită şi prejudiciu să existe un raport de cauzalitate, respectiv , prejudiciul cauzat persoanei X să fie consecinţa faptei ilicite săvârşite de persoana Y. De asemenea, este necesar ca fapta ilicită care a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Daună totală auto

Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor Ordinul CSA nr. 5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule in vigoare până în data de 05.12.2011 şi Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor Nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858, din 6 decembrie 2011. (în vigoare în acest moment) În conformitate cu art.50 alin. (13) al celor două acte normative Dauna totală este definită...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurătorul RCA obligat să despăgubească!

Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 „În cazul stabilirii despăgubirilor prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligației acestuia …”. Totodată, conform dispozițiilor art. 55 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 „Despăgubirile se plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite”. Din examinarea dispozițiilor legale invocate rezultă cu claritate că, pentru prejudiciile suferite de persoana vătămată prin producerea unui accident de vehicule, se naște obligația de plată a asigurătorului RCA în locul persoanei vinovate de producerea prejudiciului,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victime accident rutier – Despăgubiri în caz de deces

În caz deces din accident rutier, prevederile Legii 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România stipulează că despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepţia autorului producerii accidentului respectiv. Se acordă despăgubiri şi în cazul în care persoanele care formulează pretenţii de despăgubiri sunt soţul (soţia) sau persoane care se află în întreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului. Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victime accident rutier – Despăgubiri vătămări corporale

Stabilirea despăgubirilor RCA/Carte Verde în cazul vătămării corporale din accident Ordinul 5/2010 de punere în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule prevede următoarele: Art. 49. — La stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane se au în vedere următoarele: 1. în caz de vătămare corporală: a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vătămate, probate cu documente fiscale, şi indemnizaţia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea şi/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical; b) venitul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – atribuţii şi competenţe la despăgubire

Atribuţiile şi competenţele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor care vă interesează: - primeşte şi răspunde la toate sesizările şi reclamaţiile privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări; - solicită prezentarea de informaţii şi documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea de asigurare, managementul acestei activităţi şi conducerea executivă a acesteia, atât de la asigurători, reasigurători, intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări, cât şi de la oricare altă persoană, fizică sau juridică, care are legătură directă ori indirectă cu activitatea acestora; - aplică măsurile de sancţionare prevăzute de lege;...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Accident cu victime

Răspunderea asigurătorului RCA, nu este o răspundere în solidar cu a autorului producerii accidentului rutier, ci este o obligație izvorâtă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule! Suma care depăşeşte limita maximă de despăgubire prevăzută în poliţa RCA este suportată de autorul accidentului, care poartă răspunderea civilă delictuală pentru întregul prejudiciu produs persoanei vătămate. În cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 1357 Noul Cod civil (art. 998 vechiul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Persoană vătămată din accident rutier

În sensul Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind Asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, directivă cu relevanţă pentru Spaţiul Economic European, Persoana vătămată este definită astfel: "orice persoană îndreptăţită să primească despăgubire pentru un prejudiciu provocat de vehicule." Propunem "de lege ferenda" ca această definiţie să fie inclusă în legislaţia specifică din România, în Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, precum şi în Ordinul Comisiei de Supraveghere a asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Daune morale victime accident!

Despăgubirea în Compensare este suma de bani pe care este îndreptățit sa o pretindă victima acelei fapte ilicite de la autorul accidentului, sau de la Asigurătorul RCA al acestuia, dacă i-a fost provocată o vătămare a integrității corporale sau a sănătății, care a determinat o modificare a echilibrului vieții sale, în sensul de a-i face inaccesibile pentru viitor anumite idealuri care până atunci îi erau accesibile, sau de a-i răpi posibilitatea - până atunci existentă - de a avea anumite satisfacții sau plăceri în viață. Despăgubirea în compensație are menirea de a-i conferi victimei posibilitatea de a-și procura satisfacții sau plăceri...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen legal declarare accident rutier fara victime

Conducătorii de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale sunt obligați  să se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare, în conformitate cu art. 79 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de urgență 195 din 12 decembrie 2002 cu modificările și completările ulterioare . Sunt exceptați de la această obligație conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabila de accident, în condițiile legii sau conducătorul de vehicul care deține...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE