8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Paşi de urmat în caz de accident – Pasul 3.

Procedura de la service-ul auto Vă veţi prezenta la service cu documentul de introducere în reparaţie eliberat de asigurător şi cu celelalte documente amintite în Pasul 2. Este bine să vi se fotografieze (sau să vă fotografiaţi) vehiculul înainte de intrarea în reparaţie de către cel care-l recepţionează. În felul acesta nu veţi avea dubii în privinţa noilor zgârieturi apărute sau de dispariţia roţii de rezervă, a trusei cu scule, a extinctorului etc. După îndeplinirea formalităţilor specifice service-ului respectiv (contract de service sau de reparaţie, deviz estimativ de reparaţie ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurari RCA / Despagubiri RCA – Legi

1. Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.5/2010 pentru punerea în aplicare a Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.344 din 25/05/2010). Legislaţia din România referitoare la asigurarea RCA este în conformitate cu Directivele europene care reglementează această asigurare, acte normative obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Angajarea Răspunderii civile delictuale se întemeiază pe dispoziţiile Art. 998 - 1000 alin. 3 Cod Civil. Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Constatare amiabilă de accident

Începând din 1 iulie 2009, conducătorii auto implicaţi într-un accident rutier pot utiliza formularul de Constatare amiabilă de accident în relaţia cu societăţile din domeniul asigurărilor, fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliţie. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a făcut o campanie de mediatizare și a emis un pliant intitulat: Constatare amiabilă de accident - Ghid de bună purtare în caz ca ți-ai lovit mașina. In acest pliant este prevăzută Procedura de despăgubire prin Constatarea amiabilă de accident: PLIANT CONSTAT - CSA Constatare amiabila de accident pliant 2010 Atenţie: Puteţi folosi acest formular doar în situaţia în care...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Constatare amiabilă de accident – reglementare

1. Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare; 2. OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (art. 79); 3. Ordinul CSA nr.21/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 24/12/2008)....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Limite de despăgubire RCA

Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de răspundere (de despăgubire), care nu pot fi mai mici decât limitele prevăzute de normele în vigoare emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Limitele de despăgubire stabilite prin norme de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt: a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse în anul 2010, la un nivel de 500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Pentru accidente produse în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Unde este valabilă asigurarea RCA / Carte Verde

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României. Asigurarea obligatorie Carte Verde este valabilă pe: - teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European; - teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional. Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei Carte Verde. Ţările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în poliţă. Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Protestul reparatorilor auto din Timișoara

Service-urile auto din Timişoara au protestat în data de 19 aprilie 2011, în fata Sediului Reprezentanţei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din Timişoara, şi în faţa sediului sucursalei Asigurătorului numărul 1 din România (ca volum de vânzări şi cotă de piaţă), dar care este un cunoscut rău platnic. Societăţile de asigurări lucrează în profit propriu. Profitul este compus din venituri minus cheltuieli. Daunele sau despăgubirile sunt cele mai mari cheltuieli pe care le are un asigurător. Acest asigurător a practicat preturi dintre cele mai mici la comercializarea RCA-ului. În felul acesta și-a creat lichidităţi (flux de numerar) într-o perioadă în care cel care...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri accident auto

Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare; Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare și cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Nu ai dreptul la despagubire

Cazurile în care nu poți fi despăgubit: 1. Accidentul s-a produs datorită forţei majore, aşa cum e definită ea legal; 2. Accidentul a fost produs din culpa exclusivă a persoanei păgubite; 3. Nu există prejudiciu; 4. Nu există vinovăție; 5. Nu există fapta ilicită; 6. Intre prejudiciu și fapta ilicita nu există raport de cauzalitate; 7. Pentru partea din prejudiciu de care se face răspunzătoare chiar victima sau persoana păgubită, în caz de culpa comună și/sau pentru mărirea prejudiciului ( ex. lipsa portului centurii de siguranță); 8. Pentru cheltuielile pe care le-a făcut altă persoană cu repararea prejudiciului propriu. În principiu, acea persoană are dreptul la despăgubire în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine are dreptul la despăgubiri RCA sau Carte verde

Dreptul la despăgubire RCA sau Carte Verde îl au toate persoanele care au suferit un prejudiciu material / nepatrimonial , cu excepția autorului producerii accidentului, ca urmare a accidentului de circulație produs din culpa (fapta ilicită) conducătorului vehiculului respectiv, în România sau în țările înscrise limitativ în Cartea Verde, cu vehiculul asigurat RCA sau prin Carte Verde. Cel care a produs accidentul și a suferit o vătămare corporală sau un prejudiciu material nu poate pretinde un drept de despăgubire, pentru că chiar el a produs accidentul, din propria imprudență sau neglijență. În situația în care victimei sau persoanei păgubite i se reține...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE