8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Persoană vătămată din accident rutier

În sensul Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind Asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, directivă cu relevanţă pentru Spaţiul Economic European, Persoana vătămată este definită astfel: "orice persoană îndreptăţită să primească despăgubire pentru un prejudiciu provocat de vehicule." Propunem "de lege ferenda" ca această definiţie să fie inclusă în legislaţia specifică din România, în Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, precum şi în Ordinul Comisiei de Supraveghere a asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Daune morale victime accident!

Despăgubirea în Compensare este suma de bani pe care este îndreptățit sa o pretindă victima acelei fapte ilicite de la autorul accidentului, sau de la Asigurătorul RCA al acestuia, dacă i-a fost provocată o vătămare a integrității corporale sau a sănătății, care a determinat o modificare a echilibrului vieții sale, în sensul de a-i face inaccesibile pentru viitor anumite idealuri care până atunci îi erau accesibile, sau de a-i răpi posibilitatea - până atunci existentă - de a avea anumite satisfacții sau plăceri în viață. Despăgubirea în compensație are menirea de a-i conferi victimei posibilitatea de a-și procura satisfacții sau plăceri...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen legal declarare accident rutier fara victime

Conducătorii de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale sunt obligați  să se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare, în conformitate cu art. 79 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de urgență 195 din 12 decembrie 2002 cu modificările și completările ulterioare . Sunt exceptați de la această obligație conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabila de accident, în condițiile legii sau conducătorul de vehicul care deține...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Paşi de urmat în caz de accident – Pasul 3.

Procedura de la service-ul auto Vă veţi prezenta la service cu documentul de introducere în reparaţie eliberat de asigurător şi cu celelalte documente amintite în Pasul 2. Este bine să vi se fotografieze (sau să vă fotografiaţi) vehiculul înainte de intrarea în reparaţie de către cel care-l recepţionează. În felul acesta nu veţi avea dubii în privinţa noilor zgârieturi apărute sau de dispariţia roţii de rezervă, a trusei cu scule, a extinctorului etc. După îndeplinirea formalităţilor specifice service-ului respectiv (contract de service sau de reparaţie, deviz estimativ de reparaţie ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurari RCA / Despagubiri RCA – Legi

1. Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.5/2010 pentru punerea în aplicare a Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.344 din 25/05/2010). Legislaţia din România referitoare la asigurarea RCA este în conformitate cu Directivele europene care reglementează această asigurare, acte normative obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Angajarea Răspunderii civile delictuale se întemeiază pe dispoziţiile Art. 998 - 1000 alin. 3 Cod Civil. Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Constatare amiabilă de accident

Începând din 1 iulie 2009, conducătorii auto implicaţi într-un accident rutier pot utiliza formularul de Constatare amiabilă de accident în relaţia cu societăţile din domeniul asigurărilor, fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliţie. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a făcut o campanie de mediatizare și a emis un pliant intitulat: Constatare amiabilă de accident - Ghid de bună purtare în caz ca ți-ai lovit mașina. In acest pliant este prevăzută Procedura de despăgubire prin Constatarea amiabilă de accident: PLIANT CONSTAT - CSA Constatare amiabila de accident pliant 2010 Atenţie: Puteţi folosi acest formular doar în situaţia în care...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Constatare amiabilă de accident – reglementare

1. Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare; 2. OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (art. 79); 3. Ordinul CSA nr.21/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 24/12/2008)....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Limite de despăgubire RCA

Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de răspundere (de despăgubire), care nu pot fi mai mici decât limitele prevăzute de normele în vigoare emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Limitele de despăgubire stabilite prin norme de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt: a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse în anul 2010, la un nivel de 500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Pentru accidente produse în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Unde este valabilă asigurarea RCA / Carte Verde

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României. Asigurarea obligatorie Carte Verde este valabilă pe: - teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European; - teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional. Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei Carte Verde. Ţările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în poliţă. Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Protestul reparatorilor auto din Timișoara

Service-urile auto din Timişoara au protestat în data de 19 aprilie 2011, în fata Sediului Reprezentanţei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din Timişoara, şi în faţa sediului sucursalei Asigurătorului numărul 1 din România (ca volum de vânzări şi cotă de piaţă), dar care este un cunoscut rău platnic. Societăţile de asigurări lucrează în profit propriu. Profitul este compus din venituri minus cheltuieli. Daunele sau despăgubirile sunt cele mai mari cheltuieli pe care le are un asigurător. Acest asigurător a practicat preturi dintre cele mai mici la comercializarea RCA-ului. În felul acesta și-a creat lichidităţi (flux de numerar) într-o perioadă în care cel care...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE