8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Despagubiri accident auto

Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare; Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare și cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Nu ai dreptul la despagubire

Cazurile în care nu poți fi despăgubit: 1. Accidentul s-a produs datorită forţei majore, aşa cum e definită ea legal; 2. Accidentul a fost produs din culpa exclusivă a persoanei păgubite; 3. Nu există prejudiciu; 4. Nu există vinovăție; 5. Nu există fapta ilicită; 6. Intre prejudiciu și fapta ilicita nu există raport de cauzalitate; 7. Pentru partea din prejudiciu de care se face răspunzătoare chiar victima sau persoana păgubită, în caz de culpa comună și/sau pentru mărirea prejudiciului ( ex. lipsa portului centurii de siguranță); 8. Pentru cheltuielile pe care le-a făcut altă persoană cu repararea prejudiciului propriu. În principiu, acea persoană are dreptul la despăgubire în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine are dreptul la despăgubiri RCA sau Carte verde

Dreptul la despăgubire RCA sau Carte Verde îl au toate persoanele care au suferit un prejudiciu material / nepatrimonial , cu excepția autorului producerii accidentului, ca urmare a accidentului de circulație produs din culpa (fapta ilicită) conducătorului vehiculului respectiv, în România sau în țările înscrise limitativ în Cartea Verde, cu vehiculul asigurat RCA sau prin Carte Verde. Cel care a produs accidentul și a suferit o vătămare corporală sau un prejudiciu material nu poate pretinde un drept de despăgubire, pentru că chiar el a produs accidentul, din propria imprudență sau neglijență. În situația în care victimei sau persoanei păgubite i se reține...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Importanta asigurarii RCA

Scopul asigurării RCA este ca persoana prejudiciată (păgubită) în urma unui accident rutier să beneficieze de o reparare integrală a prejudiciului material și moral suferit, prin plata în echivalent bănesc a despăgubirilor cuvenite, independent și indiferent de situația materială a celui care a produs prejudiciul, precum și în scopul eliberării autorului accidentului sau peroanelor fizice sau juridice de riscurile de a acoperi prejudiciile (pagubele) produse prin accidente de autovehicule aflate în proprietate. Prin contractul de asigurare RCA se realizează un transfer al riscului asigurat, de la asiguratul RCA, autor al accidentului, la  Asiguratorul RCA al acestuia. Astfel, obligația de plată a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Paşi de urmat în caz de accident – Pasul 2.

Avizarea şi constatarea daunei. Atât autorul accidentului cât şi păgubitul au obligaţia legală să avizeze dauna, în cel mai scurt timp la Asigurătorul RCA ţinut să despăgubească. Nu este prevăzut un termen legal de avizare a daunei, respectiv de obţinere a documentului de introducere în reparaţie în relaţia cu asigurătorul, totuşi poliţia vă poate amenda pentru că nu aveţi documentul de introducere în reparaţie într-un termen de 24 ore de la data producerii accidentului şi circulaţi pe drumurile publice cu un vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic. Avizarea daunei la Asigurător se realizează telefonic (la un call-center) sau direct...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubirea cheltuielilor de spitalizare din accident rutier

Victima unui accident de circulaţie care este internată în spital primeşte îngrijirile medicale de specialitate (intervenţii chirurgicale, proteze, orteze, medicamente etc.), cazare şi masă. Casa de Asigurări de Sănătate decontează spitalului cheltuielile de spitalizare efectuate (într-un anumit cuantum). Spitalul, prestator al serviciilor medicale, este obligat să recupereze banii, ce reprezintă costurile spitalizării victimei, de la autorul producerii accidentului, de la  asigurătorul RCA al acestuia sau de la partea responsabilă civilmente şi va vira banii (în cuantumul respectiv) în contul Casei județene de Asigurări de Sănătate. În acest sens, spitalul se constituie parte civilă în procesele penale și își primește banii după...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Paşi de urmat în caz de accident – Pasul 1.

Sunt mai multe situaţii posibile … Acum vom prezenta situaţia cea mai frecvent întâlnită, aceea în care sunt implicate în accident doar două vehicule, iar în urma accidentului rutier produs este soldat numai cu daune materiale (avarii uşoare) la cele două vehicule. Pasul 1. În această etapă există două posibilităţi: a. dacă cei doi conducători auto se înţeleg, atunci este preferabil să completeze, cu foarte mare atenţie, o Constatare amiabilă de accident pe tipizatul auto copiant în conformitate cu circumstanţele producerii accidentului şi a următoarelor documente: cartea de identitate personală, permis de conducere, certificat de înmatriculare al vehiculelor, poliţă RCA (Carte Verde) şi să-şi...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubire RCA

Despăgubirea (dezdăunarea) RCA sau Carte Verde este suma de bani pe care este îndreptăţit să o pretindă victima accidentului rutier de la autorul faptei ilicite (autorul accidentului auto), de la asigurătorul acestuia, de la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii sau de la Biroul Asiguratorulor de Autovehicul BAAR – în calitatea sa de Birou gestionar Carte Verde, dacă i-a fost provocată o pagubă materială, o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a determinat o modificare a echilibrului vieţii sale, în sensul de a-i face inaccesibile pentru viitor anumite idealuri ce până atunci îi erau accesibile, sau de a-i...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri accidente rutiere

În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil. Asiguratorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretențiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de proba. Fără a se depăși limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliței de asigurare RCA, se acordă despăgubiri...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Constatare amiabilă de accident – DEZAVANTAJE

Dezavantaje: Nu există certitudinea că unul dintre cei doi implicaţi în accident nu comitea în acel moment o infracţiune sau contravenţie (îmbibaţie alcoolică în sânge peste zero la mie, sub influenţa unor substanţe anabolizante, transportul unor bunuri furate, auto furat etc.) Fapta nu mai este încadrată juridic prin proces verbal de contravenţie, act administrativ care rămâne definitiv dacă nu este contestat într-un termen de 15 zile. Autorul producerii accidentului nu mai răspunde administrativ şi nu i se mai aplică sancţiunea contravenţională cuvenită (suspendarea permisului de conducere, puncte de penalizare, amendă) Are efectul unei declaraţii comune, sub semnătură privată, asupra cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE