8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

 

Blog

Peste 320 de articole

Constatare amiabilă de accident – AVANTAJE

AVANTAJE: Economisiţi timpul pe care l-aţi fi alocat pentru a merge la Serviciul Constatări Daune din cadrul Poliţiei Rutiere, de unde ar fi trebuit să obţineţi atât procesul verbal de contravenţie cât şi autorizaţia de reparaţie a vehiculului. Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri; Cei doi conducătorii auto implicaţi într-un accident rutier pot utiliza formularul de Constatare amiabilă de accident în relaţia cu societăţile de asigurări, fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Completare formular constatare amiabila de accident

Scriu acest articol deoarece am observat ca peste 80% dintre cei pe care i-am consiliat au greşit primul formular sau a fost incomplet întocmit. Formularul de constatare amiabilă de accident poate fi completat oriunde, deoarece reprezinta un act sub semnătură privată, declarativ la cauzele și împrejurările producerii accidentului, a părților implicate și convențional între cele două părți implicate în accident, privitor la modul de soluționare strict al despăgubirilor realizată de Asigurătorul RCA al autorului producerii accidentului sau, prin excepție, de către Asigurătorul CASCO al păgubitului cu Asigurătorul RCA al vinovatului. În cazul în care într-un accident rutier au fost implicate doar două...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurarea RCA – asigurare de răspundere civilă delictuală

Polița de asigurare RCA este o asigurare obligatorie de răspundere civilă delictuală pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule. Asigurarea RCA are o dublă natură: atât contractuală, cât și legală. Natura contractuală constă în faptul că obligațiile părților  iau naștere în urma incheierii piliței de asigurare. Natura legală reiese din obligatia legală a încheirii poliței de asigurare RCA, precum și a faptului că drepturile și obligațiile părților sunt prevăzute expres prin lege și norme cu valoare de lege. Pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii: 1. existenţa unei fapte ilicite ; 2. existenţa prejudiciului; 3. existenţa unui raport...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Polita RCA – asigurare obligatorie

RCA-ul este asigurarea obligatorie de răspundere civilă delictuală pentru prejudicii produse altora prin accidente de vehicule. Toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România au obligaţia de a încheia asigurarea RCA şi de a aplica pe parbrizul vehiculului într-un loc vizibil din exterior vigneta primită odată cu poliţa de asigurare. Este obligatorie pentru că este impusă prin Legea 136/1995 şi norme ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prin forţa coercitivă (de constrângere) a statului. Neîndeplinirea obligaţiei de asigurare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă administrativă de la 1000 lei până la 2000 lei. Complementar este reţinut...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine are dreptul la despăgubiri RCA?

Drept de despăgubire RCA / Carte Verde îl are orice persoană care a suferit un prejudiciu material, fizic sau psiho-afectiv, în urma unui accident produs prin intermediul unui vehicul înmatriculat şi asigurat RCA / Carte Verde, cu excepţia autorului accidentului, indiferent dacă persoana prejudiciată se afla în interiorul sau în  sau exteriorul vehiculului cu care s-a produs accidentul, dacă era pasager, pieton, biciclist, motociclist, căruţaş, conducătorul auto şi pasagerii celuilalt vehicul implicat în accidentul rutier etc.. In caz de vătămări corporale sau deces, nu are importanţă la despăgubire dacă victima direct vătămată este rudă cu autorul accidentului. Astfel, victima directă a accidentului...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Daune produse prin accidente rutiere

Pentru că acesta este primul articol de pe blog dorim să vă familiarizăm cu câțiva termeni pe care-i vom folosi în următoarele articole și pe care probabil că i-ați mai întâlnit dacă ați fost implicați într-un accident rutier. Dauna materială directă Prejudiciul (paguba) material direct suferit, consecință directă a accidentului produs din vina ( culpa ) conducătorului vehiculului asigurat RCA. Costurile reparării în natură a bunului sau costurile spitalizării (cazarea în regim hotelier, masa, medicamentele, intervențiile chirurgicale, protezele și ortezele, medicamentele şi consumabilele specifice, etc), a îngrijirilor medicale și recuperării sănătății umane. Daună materială indirectă Prejudiciul material, consecință indirectă a imobilizării bunului accidentat sau...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE