8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Societatea Carpatica Asig. S.A. este oficial în procedură de faliment

Societatea Carpatica Asig. S.A. este oficial în procedură de faliment

În data de 16 februarie 2017, Tribunalul Sibiu a decis începerea procedurii falimentului în cazul Societății Carpatica Asig., în Dosarul nr. 3978/85/2016.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a înregistrat cererea de deschidere a procedurii falimentului la data de 27.12.2016, după ce în vara anului 2016 a dispus închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvență, declanșarea procedurii de faliment și retragerea autorizației de funcționare a Societății Carpatica Asig S.A. (Decizia ASF nr. 1498/27.07.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 586/02.08.2016).

Prin hotărârea pronunțată ieri, Tribunalul Sibiu a dispus următoarele măsuri:

– dizolvarea societăţii debitoare;
– ridicarea dreptului de administrare al administratorilor sociali ai debitoarei;
– indisponibilizarea acţiunilor societăţii debitoare deţinute de acţionarii semnificativi sau de către persoanele care au deţinut funcţii de conducere;
– interzicerea înstrăinării acestor acţiuni fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără acordul judecătorului-sindic;
– comunicarea deschiderii procedurii de către lichidator debitoarei Carpatica Asig. S.A., Fondului de Garantare, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în vederea efectuării acestei menţiuni conform art. 252 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi;
– sigilarea bunurilor din averea societăţii şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare;
– deschiderea de către societate a unui cont din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

De asemenea, prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului s-au fixat următoarele termene limită:
3 aprilie 2017 – pentru depunerea declaraţiilor de creanţă;
13 aprilie 2017 – pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor;
11 mai 2017 – pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor;
19 aprilie 2017 – pentru prima şedinţă a adunării generale a creditorilor şi confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar.

Casa de Insolvență Transilvania – Filiala Cluj a fost desemnată ca lichidator judiciar provizoriu, care trebuie să preia până la data de 27 februarie 2017 gestiunea, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până deschiderea procedurii.

Decizia Tribunalului Sibiu nu este însă definitivă, ea putând fi atactă cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Din momentul în care procedura de redresare financiară a fost închisă, în data de 02.08.2016, cererile de deschidere a dosarelor de daună au putut fi adresate Fondului de Garantare a Asiguraţilor, potrivit Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi Normei ASF nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor. Cererile trebuie să fie în limita sumei de 450.000 lei, care reprezintă plafonul de garantare pentru un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment.

FGA va putea efectua plăţi din disponibilităţile sale numai de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în limita plafonului legal de 450.000 lei/creditor de asigurare.

Totodată, creditorul de asigurări poate urma şi procedura de faliment în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului, inclusiv pentru suma la care este îndreptăţit, dar care depăşeşte plafonul de garantare de 450.000 lei.

VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DECES DIN ACCIDENT? – CONTACTEAZĂ-NE!

DESPAGUBIRI RCA S.R.L. – Partenerul tău, dacă ești victimă a unui accident rutier sau dacă cineva drag a decedat într-un accident rutier, pentru obținerea despăgubirilor corecte de la asigurătorul RCA al vinovatului.

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu