8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Jurisprudenţă

Despagubiri in reglementarea europeana

Reglementarea Uniunii Europene în materie de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto urmărește să asigure libera circulație atât pentru vehiculele care provin în mod obișnuit de pe teritoriul Uniunii, cât și a persoanelor aflate la bordul acestora, precum și să garanteze că victimele accidentelor cauzate de aceste vehicule beneficiază de un tratament comparabil, indiferent de locul de pe teritoriul Uniunii în care s-a produs accidentul. În ceea ce privește vehiculele cu motor, prima directivă, Directiva 72/166/CEE a prevăzut obligația de a subscrie o asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de vehicule, care să acopere vătămările corporale. Acoperirea oferită prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victima accidentului rutier despagubit de propriul Asigurator RCA

O situație particulară o constituie aceea a producerii unui accident de către o persoană care conduce un autovehicul, în care victimă a accidentului, în calitate de pasager al acelui vehicul, este chiar proprietarul autovehiculului asigurat RCA, care a încredințat spre conducere respectivul autovehicul persoanei care a produs accidentul rutier cu victime. În această situație, asiguratul RCA, proprietar al autovehiculului cu care s-a produs accidentul este și victima accidentului rutier. Pasagerul vehiculului, îndeplinește atât calitatea de asigurat (fiind proprietar sau utilizator al vehiculului), cât și de persoană prejudiciată ce poate pretinde un drept de despăgubire. Astfel, victima accidentului rutier (asigurat RCA) poate pretinde...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri in procesul penal

Pentru ca acțiunea civilă, în despăgubiri civile cu titlu de daune morale și materiale, să poată fi exercitată în procesul penal, se cer îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1. Infracțiunea să producă un prejudiciu material sau moral; 2. Între infracțiunea săvîrșită și prejudiciu există o legătură de cauzalitate; 3. Prejudiciul trebuie sa fie cert; 4. Prejudiciul să nu fi fost reparat; 5. Să existe o manifestare de voință în sensul constituirii de parte civilă în procesul penal. Acțiunea civilă este mijlocul legal cel mai important de proteguire prin constrângere judiciară a drepturilor civile sau a intereselor ocrotite de lege. In procesul penal, acțiunea civilă se pune în mișcare...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine despagubeste victima?

Victima accidentului rutier va fi despăgubită de Asiguratorul RCA, de reprezentantul (corespondentul)- din România al asigurătorului RCA/Carte Verde extern, de Asociația profesională Fondul de Protecție a Victimelor Străzii sau de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. În materia asigurării de răspundere civilă auto, răspunderea asigurătorului faţă de persoana prejudiciată este o răspundere contractuală, asumată prin contractul de asigurare. Este, deci, o răspundere directă, decurgând din achiesarea asigurătorului la riscurile conduitei asiguratului. Societăţile de asigurare sunt citate în procesul penal în calitate de asigurător, de asigurător de răspundere civilă, deoarece raporturile juridice dintre aceste societăţi şi asigurat au la bază o solidaritate tacită,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen despagubiri

Termenul în care asigurătorul  de răspundere civilă auto este obligat la plata despăgubirii este de 3 luni de la data avizării daunei. In conformitate cu art. 2517 noul Cod Civil privind prescripția extinctivă, intrat în vigoare în 1 octombrie 2011, termenul de prescripție extinctivă este de 3 ani (termen general de prescripție), dacă legea nu prevede altfel. In vechea reglementare, Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la prescripția extinctivă, prevedea în articolul 8: Prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei pricinuit prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victima accident auto si autor Impacarea partilor

Autorul accidentului, în caz de vătămare corporală din culpă, prin împăcarea părților, beneficiază de următoarele avantaje și beneficii: 1. Nu va  fi condamnat penal; 2. Nu va avea cazier; 3. Nu  se va dispune anularea permisului de conducere auto; 4. Se stinge și acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal; 5. Drepturile sale nu sunt alterate în nici un fel, ca și cum nu ar fi produs accidentul, mai puțin o suspendare a permisului de conducere. Împăcarea părților se poate realiza indiferent cât de gravă este vătămarea corporală a victimei, chiar și în cazul pierderii unui organ, simț, membru ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubiri victime accidente în procesul penal-Acţiunea civilă şi constituirea ca parte civilă

Acțiune civilă. Constituirea ca parte civilă În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) C. proc. pen., constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum și în fața instanței de judecată până la citirea actului de sesizare. Numai în cazul în care inculpatul și partea responsabilă civilmente sunt de acord, constituirea ca parte civilă se poate face după citirea actului de sesizare în fața  instanței de judecată. I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 36 din 13 ianuarie 2009 Regimul juridic al acțiunii civile în procesul penal este delimitat de Secțiunea a II-a a Capitolului II din Titlul I al Părții generale...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE