8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Reglementări

Ce se întâmplă când victima accidentului rutier este chiar asiguratul RCA?

Victimele unui accident rutier au dreptul la despăgubiri pentru vătămările suferite, cu excepţia şoferului vinovat, care este de obicei şi titularul Poliţei RCA. Se poate întâmpla însă ca proprietarul unui autovehicul, care figurează şi în poliţa de asigurare, să încredinţeze unei alte persoane autovehiculul şi să fie vătămat într-un accident produs de această persoană. Într-o asemenea situaţie specială, proprietarul maşinii prin intermediul căreia s-a produs accidentul are dreptul de a obţine despăgubiri de la propriul său asigurător RCA. Aşadar, pot exista cazuri în care asiguratul RCA, proprietar sau utilizator al autovehiculului prin care s-a produs un accident rutier, să fie şi...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Șoferi și pietoni – împreună în trafic

Multe accidente auto cu victime ar putea fi evitate dacă atât şoferii, cât şi pietonii şi-ar îndeplini corect obligaţiile şi şi-ar respecta unii altora drepturile. Totul ţine de respectarea legii, care prevede pe unde este permisă traversarea şi când au pietonii prioritate de trecere. Prima regulă de aur este ca şoferii să oprească la trecerile de pietoni semnalizate corespunzător şi să acorde prioritate ori de câte ori pe sensul lor de mers se deplasează un pieton care traversează strada. A doua regulă de aur este aceea ca pietonii să traverseze doar prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător sau la culoarea verde...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri in reglementarea europeana

Reglementarea Uniunii Europene în materie de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto urmărește să asigure libera circulație atât pentru vehiculele care provin în mod obișnuit de pe teritoriul Uniunii, cât și a persoanelor aflate la bordul acestora, precum și să garanteze că victimele accidentelor cauzate de aceste vehicule beneficiază de un tratament comparabil, indiferent de locul de pe teritoriul Uniunii în care s-a produs accidentul. În ceea ce privește vehiculele cu motor, prima directivă, Directiva 72/166/CEE a prevăzut obligația de a subscrie o asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de vehicule, care să acopere vătămările corporale. Acoperirea oferită prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Pretul suferintei este 1 milion Euro?

Lăcomia strică omenia! Capul mare face prânzul mic! Prost nu e cel care cere, ci cel care dă! Sunt doar câteva expresii populare care ne îndeamnă la echilibru, bună credință și bună cuviință. Suferinţa nu poate reprezenta temei al unei îmbogăţiri fără justă cauză. Acest articol se referă la cazul atât de mediatizat în care un copilaș a decedat ca urmare a leziunilor provocate de un câine. Prejudiciul suferit de părintii copilului decedat nu constă în pierdere fizică a copilului, ci în suferința provocată acestora de stingerea prematură a fiului lor ca urmare a accidentului. Astfel, părintii copilului decedat sunt victime indirecte (mediate...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Obligatiile asiguratului in caz de accident

Asiguratul este obligat să înștiințeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA cu privire la producerea evenimentului și să precizeze împrejurările cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigațiilor referitoare la acest eveniment sa procedeze în conformitate cu instrucțiunile primite de la asigurător. Asiguratul este obligat sa înștiințeze, in cel mai scurt timp, asiguratorul RCA, în scris, cu privire la faptul că: a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta; b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs și sa informeze asiguratorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum și la rezultatul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Un milion de euro pentru victima accidentului rutier

DIRECTIVA 2005/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 11 mai 2005 de modificare a Directivelor 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE și 90/232/CEE și a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto (Text cu relevanță pentru SEE) (10)   Obligația statelor membre de a garanta că suma asigurată să nu fie mai mică decât anumite valori minime constituie un element major pentru protecția victimelor. Sumele minime prevazute de Directiva 84/5/CEE ar trebui nu numai ajustate în funcție de inflație, ci și majorate în termeni reali pentru a întări protecția victimelor. Suma minimă asigurată în cazul vătămărilor corporale ar...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubiri și asistență în caz de accidente

 REGULAMENTUL (UE) NR. 181/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (Text cu relevanță pentru SEE)  Articolul 7 Decesul sau vătămarea corporală a pasagerilor şi pierderea sau deteriorarea bagajului (1) În conformitate cu legislația naţională aplicabilă, pasagerii au dreptul la despăgubiri în caz de deces, inclusiv pentru cheltuieli rezonabile de înmormântare, sau vătămare corporală, precum si în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului. În caz de deces al pasagerului, acest...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen despagubiri

Termenul în care asigurătorul  de răspundere civilă auto este obligat la plata despăgubirii este de 3 luni de la data avizării daunei. In conformitate cu art. 2517 noul Cod Civil privind prescripția extinctivă, intrat în vigoare în 1 octombrie 2011, termenul de prescripție extinctivă este de 3 ani (termen general de prescripție), dacă legea nu prevede altfel. In vechea reglementare, Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la prescripția extinctivă, prevedea în articolul 8: Prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei pricinuit prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Obligațiile pietonilor în traficul rutier

 Pietonul este participantul la trafic cel mai vulnerabil și cel mai expus unui accident rutier grav. Persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public se numește participant la trafic, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. Obligațiile pietonilor sun prevăzute expres în art. 72 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare:  (1) Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcția lor de mers. Când...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurătorul RCA – calitate procesuală pasivă

In procesul civil Societăţile de asigurări (Asigurătorii RCA) au calitate procesuală pasivă, calitate ce derivă din contractul de asigurare RCA, valabil la data producerii accidentului şi din răspunderea civilă delictuală a autorului accidentului, care a produs un prejudiciu terţei persoane prejudiciate prin intermediul vehiculului asigurat RCA. Prevederile Noului Cod Civil coroborate cu Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, conferă calitate procesuală pasivă asigurătorului de răspundere civilă după cum urmează: Art.54 din Legea 136/1995 privind Asigurările şi reasigurările în România prevede că despăgubirea se stabileşte şi se efectuează în condiţiile art.43 şi 49, iar în cazul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE