8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Termeni juridici

Avizare de dauna

Avizarea daunei este de o importanță  excepțională pentru că, din acel moment, este angajată răspunderea contractuală a Asigurătorului RCA, răspundere care are ca unic scop despăgubirea adecvată a victimei accidentului rutier și/sau a persoanei păgubite în urma producerii riscului asigurat. In sfârșit, începând cu 1 ianuarie 2015 avizarea de daună are o definiție legală. Procedura prin care păgubitul înregistrează la asigurător o pretenție de despăgubire, pe baza unor documente din care rezultă producerea unui eveniment acoperit prin polița de asigurare se numește Avizare de Daună. Acesta este înțelesul sau semnificația avizării daunei sau avizarea de daună. Temeiul legal îl reprezintă art. 2 pct. 1...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Certificatul medico-legal

Avantajele și beneficiile practice al certificatului medico-legal: 1. Poate fi cerut direct de către victima accidentului rutier, Institutului sau Serviciului județean de medicină legală de pe raza loculului producerii accidentului sau a domiciliului victimei la solicitarea expresă a acesteia; 2. Certificatul medico-legal se eliberează imediat, direct persoanei vătămate, victimei accidentului rutier, fără ca aceasta să aștepte să dispună altcineva (poliția sau parchetul) efectuarea sa; 3. Costul evaluării medico-legale este mic, în valoare de 49 lei și este suportat de persoana care-l solicită, de victimă; 4. Constituie principalul mijloc de probă privind întinderea prejudiciului fizic, care stă la baza despăgubirii victimelor din accidente rutiere, iar...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen despagubiri

Termenul în care asigurătorul  de răspundere civilă auto este obligat la plata despăgubirii este de 3 luni de la data avizării daunei. In conformitate cu art. 2517 noul Cod Civil privind prescripția extinctivă, intrat în vigoare în 1 octombrie 2011, termenul de prescripție extinctivă este de 3 ani (termen general de prescripție), dacă legea nu prevede altfel. In vechea reglementare, Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la prescripția extinctivă, prevedea în articolul 8: Prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei pricinuit prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Accident rutier grav

Întâmplare neprevăzută, care duce la o nenorocire, conform DEX. Accident rutier grav, în opinia nostră, este acel eveniment rutier întâmplător şi neprevăzut, produs de obicei ca urmare a unei coliziuni dintre vehicule sau dintre un vehicul şi un obstacol din teren soldat cu victime (răniți şi/sau pierderi de vieți omenești): vătămări corporale, vătămări corporale grave (de natură să pună în primejdie însăși viața victimei) sau cu deces, pe lângă alte pagube materiale....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubire victimă accident de circulaţie-consideraţii juridice

Autorul producerii accidentului de circulaţie rutieră răspunde penal, în cazul uciderii din culpa sau vătămării corporale grave a victimei. Obiectul răspunderii penale este sancţiunea penală pentru infracţiunea comisă. Există cauze care înlătură caracterul penal al faptei (adică fapta nu este considerată infracţiune) sau situaţii care înlătură răspunderea penală (deşi infracţiunea există, cel chemat să răspundă penal nu mai este sancţionat penal). De asemenea autorul accidentului poartă şi o răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul (paguba) produsă victimei sau victimelor ca urmare a accidentului comis. Principiul reparării integrale a prejudiciului guvernează răspunderea civilă delictuală. Poliţa RCA sau Carte Verde este un contract de asigurare obligatorie...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victimă accident rutier – calitate de parte civilă

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) Cod procedură penală: Parte civilă este numită persoana vătămată (persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială dacă participă în procesul penal) care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victimă accident – calitate de parte vătămată

Persoana vătămată printr-o infracţiune nu dobândeşte automat şi calitatea de parte vătămată. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) Cod procedură penală: Parte vătămată este numită persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal. Partea vătămată este persoana nemijlocit vătămată prin infracţiunea respectivă şi care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială. Persoana vătămată devine parte vătămată în procesul penal numai dacă îşi exprimă voinţa în acest sens sau dacă efectuează acte specifice susţinerii laturii penale a procesului penal (plîngere prealabilă , atunci când acţiunea penală se pune astfel...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victimă accident – Constituire ca parte civilă

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) Cod procedură penală, constituirea ca parte civilă în procesul penal se poate face în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare. Prin excepţie, în cazul în care inculpatul şi partea responsabilă civilmente sunt de acord, constituirea ca parte civilă se poate face după citirea actului de sesizare a instanţei de judecată....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Asigurătorul acordă despăgubiri?

Această formulare existentă în legislaţia care reglementează domeniul asigurărilor este total inadecvată şi poate conduce la grave confuzii. Propunem "de lege ferenda" următoarea formulare: ASIGURĂTORUL DESPĂGUBEŞTE! Acest dezacord al nostru se bazează pe definirea termenului a acorda: A da (cu îngăduinţa, cu grijă, cu atenţie, cu bunăvoinţa); a oferi; a atribui, a conferi, a decerna, a concede. Astfel, putem să facem construcţii de genul: Asigurătorul dă cu îngăduinţă despăgubiri. Asigurătorul dă cu grijă despăgubiri. Asigurătorul dă cu atenţie despăgubiri. Asigurătorul dă cu bunăvoinţă despăgubiri. Asigurătorul oferă despăgubiri. Asigurătorul atribuie despăgubiri. Asigurătorul conferă despăgubiri. Asigurătorul decernează despăgubiri. Asigurătorul concede despăgubiri. Asigurătorul încuviinţează despăgubiri. Observăm că aceste formulări sunt de natură să stârnească ilaritatea. Termenii: a despăgubi, despăgubire, despăgubeşte...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE