8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Ce face Fondul de Garantare a Asiguraților?

Ce face Fondul de Garantare a Asiguraților?

În vederea plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, FGA va lua următoarele măsuri:

  1. va publica pe pagina proprie de internet informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la FGA a despăgubirilor/indemnizațiilor.

  2. va prelua de la ASTRA evidența contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare.

  3. va publica lista potențialilor creditori de asigurări, conform evidențelor preluate de la ASTRA.

  4. primește cereri de deschidere a dosarelor de daună, ia toate măsurile pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea și avizarea dosarelor de daună din punct de vedere tehnic.

  5. verifică dosarele de daună și creanțele de asigurări înregistrate în evidențele sale, ținând seama de normele aplicabile în materie și de condițiile de asigurare generale şi specifice prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu ASTRA.

  6. întocmește listele creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilitățile sale.

  7. după aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plățile îndemnizațiilor/ despăgubirilor către creditorii de asigurări, cu respectarea prevederilor legale. Sumele acceptate la plată vor fi achitate de FGA după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului Astra Asigurări.

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu