8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Cine despagubeste victima?

Cine despagubeste victima?

Victima accidentului rutier va fi despăgubită de Asiguratorul RCA, de reprezentantul (corespondentul)- din România al asigurătorului RCA/Carte Verde extern, de Asociația profesională Fondul de Protecție a Victimelor Străzii sau de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România.

În materia asigurării de răspundere civilă auto, răspunderea asigurătorului faţă de persoana prejudiciată este o răspundere contractuală, asumată prin contractul de asigurare. Este, deci, o răspundere directă, decurgând din achiesarea asigurătorului la riscurile conduitei asiguratului.

Societăţile de asigurare sunt citate în procesul penal în calitate de asigurător, de asigurător de răspundere civilă, deoarece raporturile juridice dintre aceste societăţi şi asigurat au la bază o solidaritate tacită, stabilită prin convenţie, care dă dreptul persoanelor păgubite prin producerea accidentelor să pretindă, în baza art. 57 alin. 1 din Legea nr. 136/1995, despăgubiri atât celor răspunzători de producerea acestora, cât şi direct asigurătorului de răspundere civilă.

În cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 1357 Noul Cod Civil (art. 998 din Vechiul Codul civil), a celui care, prin fapta sa, a cauzat efectele păgubitoare, cu răspunderea contractuală a asigurătorului, întemeiată pe contractul de asigurare încheiat în condiţiile reglementate prin Legea nr. 136/1995.

În raport cu prevederile art. 54 alin. 4 şi ale art. 57 din Legea nr. 136/1995, cu modificările ulterioare, societatea de asigurare participă în procesul penal în calitate de asigurător de răspundere civilă, iar nu ca parte responsabilă civilmente sau garant al plăţii despăgubirilor civile.

Asigurarea RCA este denumită asigurare obligatorie de raspundere cilvilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule sau asigurare de rspundere civilă auto.

Polița de asigurare RCA este un contract în care drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate sunt stabilite prin lege.

Asigurarea RCA este un contract forţat, prin care asigurătorul se obligă ca, în schimbul primelor de asigurare pe care le încasează de la asigurați, să acorde despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund patrimonial și nepatrimonial faţă de terţele persoane păgubite prin accidente produse de vehicule, asupra bunurilor, integrităţii corporale sau vieţii unor terţe persoane, în conformitate cu dispozițiile de ansamblu ale Legii nr.136/1995, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr.61/1995 şi, apoi, prin Legea nr.304/2007.

Prin despăgubirea prejudiciului suferit de terţul, victimă a accidentului de circulaţie, asigurătorul nu face o plată pentru făptuitor şi nici alături de acesta, ci îşi îndeplineşte obligaţia proprie, asumată prin contractul de asigurare, el suportând în mod efectiv şi definitiv întregul prejudiciu cauzat din culpa asiguratului său.

De la această regulă, cu valoare de principiu, se derogă numai în cazurile reglementate în art.58 din Legea nr.136/1995, unde sunt prevăzute cazurile de recuperare de către asigurător, de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, a sumelor plătite cu titlu de despăgubiri. Numai în asemenea cazuri asigurătorul are rol doar de garant al plăţii despăgubirilor, pe care însă nu va trebui să le suporte cu caracter definitiv,  cât timp el are posibilitate să-şi recupereze sumele avansate, în acest scop, prin recurgerea la calea acţiunii în regres.

Lasa un comentariu