8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Cine poate primi despăgubiri RCA?

Cine poate primi despăgubiri RCA?

În cazul producerii unui accident de către un autovehicul înmatriculat şi asigurat RCA, are dreptul de a primi despăgubiri de la asigurătorul RCA orice persoană căreia i s-a cauzat un prejudiciu material, fizic sau psiho-afectiv în urma accidentului. Această persoană poate să se afle în interiorul sau în exteriorul maşinii, să fie pasager, pieton, motociclist, biciclist, căruţaş, şofer sau pasager al altei maşini implicate în accident etc.

În schimb, nu are dreptul de a fi despăgubit şoferul vinovat de accident. Dacă însă a fost vătămată corporal una dintre rudele lui – soţ, părinte, copil, frate, aceasta nu va fi exclusă de la acordarea de reparaţii băneşti pentru simplul fapt că este înrudită cu autorul accidentului, fiind îndreptăţită să primească despăgubiri. La fel, dacă decedează un membru de familie, cu excepţia autorului accidentului, ceilalţi membri vor putea primi despăgubiri pentru pierderea suferită.

Conducătorul auto vinovat nu poate să pretindă despăgubiri asigurătorului său RCA pentru eventualele pagube materiale, prejudicii fizice sau psihice suferite de el însuşi în cazul în care a fost vătămat corporal.

În ipoteza în care autorul accidentului decedează, rudele acestuia nu au niciun fel de drepturi băneşti faţă de asigurătorul RCA, deoarece suferinţele lor au fost generate chiar de persoana vinovată care a decedat. Într-o atare situaţie, rudele pot să fie despăgubite de asigurător numai dacă au fost ele rănite în accidentul respectiv.

Codul civil (articolul 1391) stabileşte că în caz de vătămare corporală se poate acorda o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială, adică afectarea în mod negativ a vieţii victimei, care nu mai poate să facă aceleaşi lucruri ca înainte şi este limitată în acţiunile şi obiceiurile ei.

În legătură cu cine poate primi despăgubiri în cazul în care victima a decedat în accident, Codul civil prevede că în această categorie intră:

– ascendenţii;
– descendenţii;
– fraţii/surorile;
– soţul/soţia;
– orice altă persoană care poate dovedi că moartea victimei i-a provocat o suferinţă.

Practic, poate fi despăgubit şi cineva care nu este rudă cu defunctul, cum ar fi logodnicul/logodnica, un prieten foarte bun, o rudă care nu este rudă de sânge neapărat.

Victimele accidentelor rutiere au un drept personal şi direct de despăgubire, fie că le-a fost afectată integritatea fizică şi psihică, fie că a decedat o persoană apropiată lor. Ele nu pot să cedeze acest drept decât dacă a fost stabilit printr-o tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă, iar moştenitorii victimelor nu pot intenta un proces pentru obţinerea de despăgubiri, ci numai, eventual, să îl continue dacă a fost pornit de cei îndreptăţiţi la despăgubiri în timpul vieţii.

Sumele de bani plătite de către asigurător vor cuprinde despăgubirile acordate şi cheltuielile de judecată făcute de persoanele păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum și prin avarierea ori distrugerea de bunuri.

În legătură cu despăgubirile pentru bunuri, este important de ştiut că se acordă atât pentru bunurile aflate în afara autovehicului care a produs accidentul, cât şi pentru bunurile aflate în acel autovehicul, însă cu două excepţii: să nu fie transportate în baza unui contract cu proprietarul/ utilizatorul vehiculului, respectiv să nu aparțină proprietarului/utilizatorului/conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.

În activitatea noastră, am avut dosare cu fiecare dintre categoriile de victime despre care am vorbit; fiecare caz a fost unic în felul său şi a necesitat o abordare şi o strategie diferită pentru a se finaliza cu succes.

VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DECES DIN ACCIDENT? – CONTACTEAZĂ-NE!

DESPAGUBIRI RCA S.R.L. – Partenerul tău, dacă ești victimă a unui accident rutier sau dacă cineva drag a decedat într-un accident rutier, pentru obținerea despăgubirilor corecte de la asigurătorul RCA al vinovatului.

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu