8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Constatare amiabilă de accident

Constatare amiabilă de accident

Începând din 1 iulie 2009, conducătorii auto implicaţi într-un accident rutier pot utiliza formularul de Constatare amiabilă de accident în relaţia cu societăţile din domeniul asigurărilor, fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliţie.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a făcut o campanie de mediatizare și a emis un pliant intitulat: Constatare amiabilă de accident – Ghid de bună purtare în caz ca ți-ai lovit mașina. In acest pliant este prevăzută Procedura de despăgubire prin Constatarea amiabilă de accident:

PLIANT CONSTAT – CSA

Constatare amiabila de accident pliant 2010

Atenţie: Puteţi folosi acest formular doar în situaţia în care accidentul rutier s-a întâmplat pe teritoriul României, între două vehicule, iar în urma acestuia au rezultat numai pagube materiale la cele două vehicule implicate în accident(nu şi vătămări corporale/decese sau pagube materiale colaterale).

Prin utilizarea constatării amiabile se simplifică circuitul administrativ specific obţinerii despăgubirii în temeiul unei asigurări (Casco şi / sau RCA), întrucât societatea de asigurare avizată în baza acestuia este obligată:

* să îndeplinească formalităţile de deschidere a dosarului de daună;
* să efectueze constatarea pagubelor;
* să elibereze documentul de introducere în reparaţie a vehiculului.

În acest fel, persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru daunele materiale produse în urma accidentului se adresează direct societăţii de asigurare, economisind astfel timpul pe care l-ar fi alocat pentru drumul la poliţie, de unde ar fi trebuit să obţină procesul verbal, dar şi autorizaţia de reparaţie a vehiculului.

Utilizarea acestui formular nu este o obligaţie, ci este o alternativă la procedura care prevede deplasarea la unitatea teritorială de poliţie pentru încheierea unui proces verbal. Această procedură de constatare amiabilă se aplică cu succes de foarte mult timp în majoritatea statelor europene.

Prin urmare, cei doi conducători auto implicaţi într-un accident au dreptul să aleagă: fie folosesc formularul de constatare amiabilă, fie se adresează poliţiei.

În cazul în care şoferii implicaţi în accidentul rutier nu ajung la o înţelegere, se pot adresa poliţiei.

În ce constă procedura de constatare amiabilă de accident?

Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte locuri.

El poate fi utilizat în relația cu societățile de asigurare numai dacă este completat şi semnat de către ambii conducători de vehicule implicați în accident. În situația în care unul dintre vehicule este staționat/parcat, formularul poate fi completat şi de către proprietarul/utilizatorul acestuia.

Formularul de constatare amiabilă de accident poate fi completat oriunde, deoarece reprezinta un act sub semnătură privată, declarativ la cauzele și împrejurările producerii accidentului și convențional între cele două părți implicate în accident, privitor la modul de soluționare strict al despăgubirilor realizată de Asigurătorul RCA al autorului producerii accidentului sau, prin excepție, de către Asigurătorul CASCO al păgubitului cu Asigurătorul RCA al vinovatului.

Completarea şi semnarea formularului nu reprezintă o recunoaștere a responsabilității în producerea evenimentului, ci un cumul de elemente și fapte care vor ajuta în soluționarea dosarelor de daună. Partea de responsabilitate ce revine fiecărui conducător auto va fi stabilită de către asigurători, în funcție de informațiile completate în formular de către ambii conducători auto, precum şi în baza oricăror alte mijloace de probă existente la dosar.

Atenţie: Conducătorii celor două vehicule implicate în accident completează împreună un singur formular de constatare amiabilă de accident. Formularul are două pagini autocopiative, câte una pentru fiecare dintre cei doi conducători (ambele pagini au aceeaşi valoare juridică).

După completarea corectă a tuturor datelor solicitate în formular (circumstanţele producerii evenimentului, datele personale de identificare, datele vehiculelor implicate etc) şi semnarea acestuia, proprietarul vehiculului care se consideră îndreptăţit să solicite despăgubiri în baza asigurării RCA se adresează societăţii de asigurare care a eliberat asigurarea RCA pentru celălalt vehicul implicat în accident. Dacă vehiculul care a produs accidentul este asigurat CASCO, proprietarul acestuia poate utiliza acelaşi formular de Constatare amiabilă de accident în relaţia cu asigurătorul său de CASCO.

În toate cazurile, proprietarii ambelor vehicule implicate în accident trebuie să îşi înştiinţeze şi proprii asigurători de RCA cu privire la accidentul produs.

Dosarele de daună RCA deschise în baza formularului se soluţionează conform legislaţiei în vigoare. Indiferent de modul de protocolare a accidentului (fie prin proces verbal al poliţiei, fie prin formularul de constatare amiabilă), societatea de asigurare are dreptul să facă propriile investigaţii cu privire la accident, dacă suspectează că ar fi ceva în neregulă.

De unde se ridică formularul de constatare amiabilă de accident?

Formularul Constatarea amiabilă de accident este tipărit şi distribuit de societăţile de asigurare autorizate să încheie asigurări pentru vehicule, conform modelului prevăzut în anexele la normele puse în aplicare prin Ordinului CSA nr.21/2008.

Modelul formularului de Constatare Amiabila de Accident îl găsiţi pe site-ul nostru. Vă rugăm să îl folosiţi numai ca ciornă.

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu