8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Cum trebuie formulată cererea de despăgubire?

Cum trebuie formulată cererea de despăgubire?

În situația falimentului Astra Asigurări, cererea de despăgubire/indemnizare trebuie să fie întocmită conform formularului (cerere-tip) pus la dispoziție de Fondul de Garantare a Asiguraților (conform Normei ASF care reglementează activitatea acestuia – a se vedea pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară și FGA).

Cererea trebuie formulată în scris, în limba română și transmisă direct la sediul FGA, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea și confirmarea primirii.

Conținutul cererii trebuie să reflecte: natura creanței, momentul nașterii sale, cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanție reală în ceea ce privește creanța, care sunt bunurile acoperite de asigurare.

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu