8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Decizia care interzice Euroins sa vanda asigurari RCA și Carte Verde

Decizia care interzice Euroins sa vanda asigurari RCA și Carte Verde

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Decizia nr. 659/2013 privind sancţionarea Societăţii „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit.b), ale art. 3 alin. (1) lit.c) şi d) şi ale art. 6 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul şedinţei din data de 28 august 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat, efectuat începând cu data de 16 mai 2013 la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A., cu sediul în oraşul Voluntari, şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O23, et. 4, judeţul Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/20011, reprezentată de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu – persoană semnificativă/director general,

a constatat următoarele:

1. La data controlului, reglementările şi instrucţiunile de constatare şi lichidare a daunelor nu erau adecvate, ceea ce nu a asigurat funcţionarea corespunzătoare a sistemului de control intern.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 lit.b), c) şi e) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18-2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Au fost identificate erori operaţionale din partea angajaţilor societăţii, precum şi deficienţe în stocarea informaţiilor referitoare la istoricul rezervei constituite, respectiv data la care a fost stabilită valoarea despăgubirii/rezerva iniţială, eventualele corecţii în sensul creşterii/diminuării acestei valori.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 7 alin. 1 şi 4 din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18-2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Nu au fost înregistrate toate documentele depuse la dosarele de daune, în legătură cu toate evenimentele rutiere în care au fost implicate vehicule asigurate prin poliţele de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA încheiate de Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 38 alin. 3 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

4. A fost diminuat în mod nejustificat cuantumul despăgubirii faţă de valoarea rezultată din documentele existente la dosarul de daună.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 43 şi 44din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.14/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Au fost identificate dosare de daună în care persoana păgubită nu a fost notificată cu privire la respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi cu privire la motivele respingerii de la plată a despăgubirilor.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 36 alin.2 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Au fost identificate dosare de daune în care plata despăgubirilor s-a făcut cu întârziere faţă de termenele prevăzute în normele legale.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 36 alin. 5 şi 6 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14-2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

7. La data controlului, în registrul unic de petiţii nu erau înregistrate toate petiţiile primite, inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poşta electronică, prin sistemul on-line.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit.f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. b) din Normele privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11-2012.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

8. În cazul unor petiţii depuse de asiguraţi/păgubiţi la autoritatea de supraveghere, nu a fost transmis răspunsul solicitat de aceasta în termenul legal.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 lit. f) din Normele privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2012.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d), ale art. 5 lit. k) şi ale art. 8 alin. (2) lit. j) şi l) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A., cu sediul în oraşul Voluntari, şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O23, et. 4, judeţul Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001, reprezentată de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu – persoană semnificativă/director general, cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, până la îndeplinirea următoarelor măsuri:

a) corectarea erorilor din sistemul informatic şi implementarea unor proceduri de validare şi control la nivelul aplicaţiilor informatice privitoare la dosarele de daune;

b) asigurarea stocării în cadrul aplicaţiilor informatice a tuturor informaţiilor referitoare la dosarele de daună: avizare, dată şi cuantum rezervă de daună constituită/majorată/ diminuată/eliberată, cuantum despăgubire, data şi modalitatea de lichidare a dosarului de daună;

c) revizuirea procedurii de soluţionare a petiţiilor şi înregistrarea în registrul unic de petiţii a tuturor petiţiilor, astfel încât să fie respectate prevederile Normelor privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2012;

d) revizuirea instrucţiunilor/procedurilor/normelor de constatare şi lichidare/respingere de la plată a pretenţiilor formulate în dosarele de daune, astfel încât să se asigure în permanenţă:

– înregistrarea tuturor documentelor depuse la dosarele de daune, aferente tuturor evenimentelor produse şi asigurate prin poliţele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încheiate de Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A.;

– stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

– informarea/notificarea asiguraţilor cu privire la respingerea pretenţiilor de despăgubire;

– respectarea termenelor de plată a despăgubirilor.

Art. 2. 

(1) În perioada interzicerii temporare a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A. nu va încheia noi contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, nu va subscrie sau încasa prime de asigurare aferente unor noi contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA.

(2) În perioada interzicerii temporare a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii. Asiguratorul va desfăşura activitate de constatare şi lichidare a daunelor pentru vehicule şi va încasa ratele de primă aferente contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, încheiate anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. 

Reluarea activităţii de practicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA de către Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere a Asigurărilor, după verificarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în prezenta decizie.

Art. 4. 

În termen de 24 de ore de la primirea prezentei decizii, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A. are obligaţia să comunice tuturor intermediarilor în asigurări cu care are încheiate contracte de intermediere o copie a deciziei de sancţionare şi să ia măsurile necesare în vederea comunicării către intermediarii în asigurări a interdicţiei de a mai încheia contracte de asigurare RCA în numele şi pe seama societăţii, în perioada prevăzută în decizie.

Art. 5. 

(1) Împotriva prezentei decizii, Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. 

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 659.

Sursa: Monitorul Oficial al României

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu