8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Despagubiri RCA este operator de date cu caracter personal

Despagubiri RCA este operator de date cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE

DESPĂGUBIRI RCA S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 33, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/2772/2008, Cod fiscal RO 24095105, tel./ fax 0264-40.22.00; mobil: 0758-79.72.72,

înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 32239,

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate activității de consultanță și management al despăgubirii victimelor accidentelor rutiere.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea executării obligațiilor contractuale de către operator.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorități și persoane care au atribuții/ obligații în legătură cu despăgubirile cuvenite clientului/ potențialului client, de a căror activitate depinde executarea contractului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată operatorului: societatea DESPĂGUBIRI RCA S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 33, jud. Cluj, tel./ fax 0264-40.22.00, De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

1Comenteaza

  • ANTONIO OLTEAN
    Răspunde 31 martie 2016 at 4:17

    Dacă cel care produce accidentul nu are RCA plătit,victima de la cine primește despăgubiri ?
    Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns

    Lasa un comentariu