8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Despre încheierea unui contract de asigurare obligatorie RCA

Despre încheierea unui contract de asigurare obligatorie RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto reprezintă un contract încheiat de proprietarul unui autovehicul, persoană fizică sau juridică, cu o societate de asigurare autorizată. Scopul asigurării constă în despăgubirea terţelor persoane prejudiciate în cazul producerii unor accidente rutiere de către titularul poliţei de asigurare.

Astfel, asigurarea obligatorie RCA nu îl protejează pe cel vinovat de accident, ci pe celelalte persoane care au avut de suferit de pe urma evenimentului rutier.

Există şi un tip de asigurare facultativă, şi anume asigurarea CASCO, care nu le este impusă şoferilor. Aceasta acoperă pagubele care îi sunt provocate celui care a încheiat asigurarea, inclusiv în caz de furt.

Pe teritoriul României este valabilă Poliţa RCA, în timp ce în străinătate se foloseşte Cartea Verde. Poliţa Carte Verde este eliberată automat în momentul încheierii pe teritoriul României a unui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, fiind echivalentul Poliţei RCA în afara graniţelor ţării.

Încheierea unei asigurări RCA presupune următoarele condiţii:

– autovehiculul să fie înmatriculat, supus înmatriculării sau înregistrat în România;

– persoana asigurată să coincidă cu cea care figurează în documentele de identificare ale maşinii sau cu persoana pe numele căreia va fi înmatriculată maşina (cum este cazul autovehiculelor luate în leasing);

– să fie prezentate documentele de identificare ale maşinii, respectiv certificatul de înmatriculare, cartea de identitate sau documentul prin care îi este recunoscut dreptul de proprietate persoanei care va înmatricula maşina.

Clientul va plăti o primă, după care contractul va începe să îşi producă efectele până la data de expirare indicată pe Poliţă.

Poliţa RCA nu poate fi emisă pentru autovehiculele care sunt înmatriculate în altă ţară şi nu au Carte Verde valabilă pentru România. Pentru această categorie de autovehicule se va încheia o asigurare de frontieră pentru răspundere civilă auto şi se va elibera un certificat de asigurare de frontieră. Această asigurare poate fi încheiată numai de către societăţile de asigurare mandatate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Totuşi, regula nu se aplică autovehiculelor din Spaţiul Economic European și Elveţia.

VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DECES DIN ACCIDENT? – CONTACTEAZĂ-NE!

DESPAGUBIRI RCA S.R.L. – Partenerul tău, dacă ești victimă a unui accident rutier sau dacă cineva drag a decedat într-un accident rutier, pentru obținerea despăgubirilor corecte de la asigurătorul RCA al vinovatului

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu