8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Drepturile victimei accidentului rutier

Drepturile victimei accidentului rutier

Victima accidentului rutier are următoarele drepturi:

1. Dreptul la repararea integrală și cu promptitudine a prejudiciului suferit, printr-0 justă și echitabilă despăgubire, drept care se naște din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat;

2. Dreptul de a formula plângere prealabilă împotriva autorului accidentului;

3. Dreptul de a-și retrage plângerea prealabilă îndreptată împotriva autorului accidentului;

4. Dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege.

5. Dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege;

6. Dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale a cauzei;

7. Dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiția de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poștă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informații să îi fie comunicate;

8. Dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii;

9. Dreptul de a fi ascultată;

10. Dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților;

11. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

12. Dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;

13. Dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

14. Dreptul de a fi încunoștințată cu privire la desfășurarea procedurii;

15. Dreptul de a se constitui parte civilă în procesul penal pentru obținerea despăgubirilor;

16. Dreptul de a deschide o acțiune civilă separată, pentru repararea prejudiciului, la instanța civilă competentă;

17. Dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;

18. Alte drepturi prevăzute de lege.

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu