8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Faliment Astra Asigurari?

Faliment Astra Asigurari?

În vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale asiguraților, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, prin DECIZIA NR. 2034/ 27.08.2015 din 27 august 2015 a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, constatarea stării de insolvență, solicitarea intrării în procedura de faliment, precum și retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare -Reasigurare ASTRA – S.A., drept pentru care emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societății Asigurare -Reasigurare ASTRA – S.A., cu sediul în municipiul București, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de înregistrare R 330904, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003.

Art. 2. – (1) În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, se dispun revocarea și încetarea atribuțiilor de administrator special prevăzute în Decizia A.S.F. nr. 42 din 18 februarie 2014, a KPMG ADVISORY – S.R.L., cu sediul în București, Şos. București-Ploieşti nr. 69-71, sectorul 1, cod unic de înregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000.

(2) De la data revocării și încetării atribuțiilor administratorului special, conducerea societății este asigurată de către Consiliul de Supraveghere si Directoratul asigurătorului.

Art. 3. – Se constată starea de insolvență a Societății Asigurare – Reasigurare ASTRA – S.A. astfel cum este definită de art.3 lit.j) pct.1 si 3 din Legea nr. 503/2004, republicată și se dispune solicitarea intrării în procedura de faliment, conform prevederilor art.21 alin.(1) lit. b) – teza a II- a din același act normativ.

Art. 4. – Se dispune retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare – Reasigurare ASTRA – S.A., cu sediul în municipiul București, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de înregistrare R 330904, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003, conform dispozițiilor art.14 alin.(1) lit. d) și e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare şi art. 21 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 503/2004, republicată.

Art. 5. – (1) Societatea are obligația predării în termen de cel mult 30 zile de la publicarea deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială către Fondul de garantare a evidențelor complete ale dosarelor de daună, precum şi a evidențelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor dosare, în vederea publicării listei potențialilor creditori în asigurări, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

(2) Asigurătorul va lua toate măsurile necesare notificării asiguraților atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunța contractele de asigurare încheiate cu Societatea Asigurare -Reasigurare ASTRA – S.A., cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei lor de valabilitate.

(3) Orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data închiderii procedurii de redresare financiară și cea a denunțării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului de garantare a asiguraților potrivit dispozițiilor art. 12 alin.(1) din Legea nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților.

Art. 6. – Neîndeplinirea în mod corespunzător a obligațiilor prevăzute în prezenta decizie atrage răspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere și a Conducerii executive a asigurătorului.

Art. 7. – (1) Împotriva deciziei societatea de asigurare poate face contestație la Secţia de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

(2) Prezenta decizie este executorie conform art. 19 din Legea nr. 503/2004, republicată.

Art. 8. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

                          MIȘU NEGRIȚOIU

Sursa: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI nr. 657 din 31 august 2015

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu