8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Falimentul Astra poate fi decis numai de instanta de judecata

Falimentul Astra poate fi decis numai de instanta de judecata

Numai instanța de judecată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă poate decide falimentul societății Astra Asigurări.

Judecătorul-sindic din cadrul Tribunalului București va decide, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment a societății Astra Asigurări.

Hotărârea judecătorului-sindic este executorie. Hotărârea judecătorului sindic rămâne definitivă prin neapelare in termen.

Această hotărâre poate fi atacată, numai cu apel.

Decizia dată de Curtea de Apel București este definitivă și irevocabilă.

Consiliul ASF a constatat că planul de redresare financiară nu și-a atins obiectivul central de evitare a intrării în procedura falimentului. Parametrii financiari au fost ținuți sub control pe parcursul implementării planului de redresare, societatea nu a mai avut pierderi la sfârșitul anului 2014, însă problemele structurale nu au putut fi corectate, iar indicatorii critici de prudențialitate – solvabilitatea, lichiditatea și capitalizarea – nu au putut fi readuși în marjele de conformitate în absența unei majorări de capital pe măsura necesarului determinat de auditori.

Eșuarea ultimei etape salvatoare de majorare a capitalului social al Astra, în ciuda interesului unor investitori cu reputație internațională, a fost cauzată în principal de absența colaborării din partea acționarilor principali.

Potrivit concluziilor raportului, sunt întrunite toate cele trei condiții legale (conform art. 5, pct. 31 din Legea nr. 85/2014) care definesc starea de insolvență:

  • Incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;

  • Scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță;

  • Imposibilitatea restabilirii situației financiare a societății de asigurare-reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară.

La 30 iunie 2015, Astra înregistra o marjă de solvabilitate disponibilă negativă de circa 871 mil. lei, un coeficient de lichiditate de 0,03 și un necesar de capital de aproximativ 968 mil. lei.

În urma analizei și pe baza concluziilor raportului KPMG, Consiliul ASF a adoptat următoarele decizii:

  • Închiderea procedurii de redresare financiară a societății Astra;

  • Revocarea și încetarea atribuțiilor de administrator special ale KPMG Advisory;

  • Retragerea autorizației de funcționare a societății Astra;

  • Constatarea stării de insolvență a societății Astra și solicitarea intrării în procedura de faliment.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România. Înființată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere pe trei piețe care însumează peste 10 milioane de participanți.

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu