8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii – obligat să despagubească

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii – obligat să despagubească

Fondul de protecţie a victimelor străzii este destinat plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale și/sau decese, dacă autorul a rămas neidentificat, respectiv plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau decese, dacă vehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.

Asociaţia Profesională Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii este constituită, în conformitate cu art. 61 din Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România,  art. 25 alin. 1 din Legea 32 / 2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1 / 2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, Ordinul  CSA nr. 13 / 2008, pentru modificarea normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, pentru protejarea persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse înmatriculării/înregistrării, precum şi de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule.

În caz de litigiu, drepturile persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse înmatriculării/înregistrării, precum şi de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de răspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule, se exercita împotriva administratorului Fondului de protecţie a victimelor străzii, desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. 5 Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

Calitatea procesuala a Asociaţiei Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii este diferită de cea a unui asigurător. Dacă în cazul unui asigurător de răspundere civila, obligaţia sa de despăgubire are dublă natura, delictuală şi contractuală (după cum reiese şi din  decizia 1/2005 a ÎCCJ, dată în soluţionarea recursului în interesul legii) şi nu exista decât limitat un drept de regres faţă de persoana vinovată, în cazul Asociaţiei Fondul  de Protecţie a Victimelor Străzii  obligaţia sa de răspundere are natură atât delictuală cât şi legală, izvorând din dispoziţiile Legii 136/1995  şi există posibilitatea de regres a acestui organism faţă de persoana vinovată.

Calitatea de garant nu rezultă din dispoziţiile legii , care prevede clar ca ,,drepturile persoanelor păgubite se exercită împotriva administratorului Fondului “asa încât acesta este obligat principal şi nu un fidejusor.

Cererea de obligare la despăgubire a inculpatului ( a utorului accidentului)  în principal nu poate fi primită de către instanţă, nici alături nici în solidar cu Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii .

Fondul se poate îndrepta ulterior în conformitate cu prevederile art. 61 alin. 1 din Legea 136/1995, împotriva autorului producerii accidentului, pe calea unei acţiuni civile separate, o acţiune în regres.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi administratorul fondului au legitimare procesuală activă, în orice proces împotriva oricărei persoane,   pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează să fie achitate cu certitudine de către Fond.

În vederea recuperării despăgubirilor plătite din Fond, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi administratorul fondurilor au drept de regres împotriva entităţii care a cauzat prejudiciul.

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu