8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Ghid de daune morale pentru vătămări corporale sau deces din accident

Ghid de daune morale pentru vătămări corporale sau deces din accident

În opinia noastră, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în colaborare cu Comisia de Unificare a Practicii Judiciare din România, Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii Curţilor de Apel, preşedinţii  de secţii ai Curţilor de Apel, Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici”, Institutul Naţional de Expertiză Medicală Recuperare a Capacităţii de Muncă şi Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap trebuie să stabilească criterii obiective şi subiective clare, pentru aprecierea cuantumului daunelor morale pe care este îndreptăţită să le primească victima sau victimele unui accident rutier, cu titlu de despăgubiri compensatorii pentru vătămări corporale sau deces.

Propunem de lege ferenda  emiterea uni ordin de către  Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru completarea şi modificarea  Art. 49  pct.1  lit. f) şi a Art. 49 pct. 2 lit. d)  a  Ordinului 5/2010 de punere în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) și ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, prin care să se stabilească criterii legale şi concrete de apreciere şi cuantificare a despăgubirilor ce reprezintă daune morale, precum şi bareme sau grile valorice ale daunelor  morale, în baza cărora Asigurătorul de răspundere civilă să fie obligat legal să despăgubească.

În felul acesta prejudiciul moral devine cert, penalităţile legale de 0,1% sau 0,2% pe zi de întârziere îşi produc efectele, despăgubirile integrale vor fi plătite de asigurători  prin proceduri extrajudiciare mult mai rapide, în timp real, degrevând instanţele de judecată de mare parte din acest tip de procese.

Astfel, victimele directe și/sau indirecte ale accidentului auto, persoanele vătămate fizic și/sau psiho-afectiv vor beneficia cu adevărat de principiul reparării cu promptitudine și compensării integrale a prejudiciului material și moral suferit.

De asemenea, Societăţile de Asigurări şi acţionarii externi ai acestora nu se vor mai îmbogăţi, ca până acum, pe spatele şi în dispreţul păgubiţilor, cu preţul însărăcirii acestor oameni loviţi de tragismul şi urmările dramatice ale unui accident auto.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a organizat în data de 12 mai 2011, la Athenee Palace Hilton Hotel, Sala Regina Maria, un Seminar intitulat:

“Piaţa românească de asigurări în primul trimestru al anului 2011”

Printre temele abordate a fost şi: Iniţiative privind elaborarea unui Ghid privind despăgubirile plătite pentru vătămările corporale sau o Informare privind elaborarea unui Ghid privind despăgubirile pentru daune morale în caz de vătămări corporale sau deces

Au luat cuvântul la acest seminar următorii:
1. Angela Toncescu, Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
2. Mona Cucu, Director General, Direcţia generală reglementări și autorizări asigurări obligatorii Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
3. Anabella Ruse, Director general adjunct al Direcţiei Generale Reglementari şi Autorizări Asigurări Generale din cadrul CSA;
4. Sorin Greceanu, Director General, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii;
5. Daniela Grigore, Director Divizie Daune, Allianz – Ţiriac Asigurări S.A.

Ne punem justificate întrebări:
Este necesar şi util acest Ghid privind despăgubirile pentru daune morale în caz de vătămări corporale sau deces?
Dacă da, pentru cine? pentru Asigurători și F.P.V.S. sau pentru păgubiţi?
De ce apare acest ghid atât de târziu (în 2012)? De ce nu a apărut până acum?
Va ţine cont acest ghid de practica judiciară recentă din România, coroborată cu cea a statelor U.E privind despăgubirile reprezentând daunele morale?
Se va respecta principiul reparării integrale a prejudiciului care guvernează răspunderea civilă delictuală?
Despăgubirea va fi, cu adevărat, justă şi echitabilă?
Care sunt criteriile „obiective” şi subiective de cuantificare sau evaluare bănească, pe baza cărora se va face plata cu titlu de despăgubire?
De ce această iniţiativă vine de la directorul general al F.P.V.S. şi de la Asigurători, şi nu de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – care are atribuţii legale de reglementare în domeniu?
Modul de stabilire a despăgubirii, respectiv principalele elemente care trebuie luate în consideraţie (diferenţa de venituri, cheltuielile cu însoţitorii, cheltuielile cu tratamentul, cheltuielile de înmormântare şi daunele morale), va fi just, transparent şi echitabil?
Vor scădea cu adevărat numărul cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată care au ca obiect vătămarea corporala gravă din culpă/uciderea din culpă şi în care societăţile de asigurare sunt citate în calitate de Asigurător de răspundere civilă?
Daunele morale vor fi considerate certe, putându-se aplica penalităţi pentru neplata într-un termen rezonabil?
Vor fi stabilite criterii pentru acordarea despăgubirilor pentru daune morale urmare a vătămărilor corporale grave sau decesului comparabile cu cea din state ca: Spania, Italia, Franţa, Germania, Belgia …, care au adoptat acest concept al despăgubirilor pe cale amiabilă, inclusiv a daunelor morale?
Dorim un RCA ieftin şi care să nu ne despăgubească sau să ne despăgubească îndoielnic, sau dorim ca acel RCA să despăgubească integral victima, atât pentru pagubele materiale cât şi pentru daunele morale?

Este în interesul asiguraţilor şi păgubiţilor sau în interesul şi profitul Societăţilor de Asigurări şi a acţionarilor externi ai acestora?

Vom analiza cu atenţie acest Ghid, în momentul în care va apărea!

Din experienţa noastră, prin conciliere directă (negociere) cu Asigurătorii, oferta acestora a fost de 5 ori mai mică decât am obţinut ulterior în instantă. Altfel spus, Asigurătorii în loc să facă o ofertă acceptabilă privind despăgubirea pentru daune morale, îţi propun să-ţi plătească, cu titlu de despăgubiri morale, exact praful de pe tobă.

Acum, când instantele de judecată îşi creează o jurisprudenţă în domeniu, aliniată jurisprudenţei statelor UE, în care evaluarea despăgubirilor morale se ridică la un cuantum decent, just şi echitabil, în care nu se mai ţine cont de posibilităţile materiale ale celui care a produs prejudiciul, apare acest Ghid.

Dacă Ghidul respectiv ar cuprinde valori de despăgubire comparabile cu jurisprudenţa recentă din România, atunci am saluta fără rezerve această iniţiativa, deoarece plata se poate realiza în timp real printr-o procedură extrajudiciară simplificată, eficace şi eficientă pentru păgubit.

Despăgubirile reprezentând daunele morale trebuie să fie în concordanţă cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.

Aşteptăm cu mult interes acest Ghid!

Români, ni se pregăteşte ceva!

Comentează! Spune punctul tău de vedere! Adresează-ne întrebări!

Tags:

2 Comentarii

  • orosz pulver adriana
    Răspunde 24 ianuarie 2012 at 13:56

    Va multumesc pentru raspuns, va voi contacta din nou dupa operatia de la mana. Cu stima Adriana Orosz

    Lasa un comentariu