8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Paşi de urmat în caz de accident – Pasul 2.

Paşi de urmat în caz de accident – Pasul 2.

Avizarea şi constatarea daunei.

Atât autorul accidentului cât şi păgubitul au obligaţia legală să avizeze dauna, în cel mai scurt timp la Asigurătorul RCA ţinut să despăgubească. Nu este prevăzut un termen legal de avizare a daunei, respectiv de obţinere a documentului de introducere în reparaţie în relaţia cu asigurătorul, totuşi poliţia vă poate amenda pentru că nu aveţi documentul de introducere în reparaţie într-un termen de 24 ore de la data producerii accidentului şi circulaţi pe drumurile publice cu un vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic.

Avizarea daunei la Asigurător se realizează telefonic (la un call-center) sau direct la serviciul constatări daune al Asigurătorului respectiv.

Programarea telefonică are ca scop avizarea daunei, respectiv obţinerea numărului dosarului de daună şi stabilirea zilei şi orei pentru efectuarea constatării daunelor (avariilor auto).

Notaţi-vă numărul dosarului de daună.

Trebuie să furnizaţi următoarele date: data producerii accidentului, locul, numărul de înmatriculare a vehiculelor implicate în accident, numele, prenumele şi CNP-ul celor doi conducători auto, CNP-ul pentru persoanele fizice, Codul Unic de Identificare pentru persoanele juridice, Seria şi numărul poliţei RCA a al autorului accidentului şi datele de identificare a bunului asigurat.

Pentru aceasta şi pentru constatare daunelor trebuie să aveţi următoarele documente:
– în original: carte de identitate personală, certificatul de înmatriculare al vehiculului, permis de conducere, Proces Verbal eliberat de Poliţie şi autorizaţie de reparaţie sau, după caz, Constatare amiabilă de accident, împuternicire notarială în cazul în care sunteţi mandatat, delegaţie în cazul în care vehiculul este proprietatea unei persoane juridice, împuternicire de la societatea de leasing.
– în copie, documentele autorului accidentului: Carte de identitate personală, certificat de înmatriculare, permis de conducere, poliţa RCA.

Depunerea formularului Constatare amiabilă de accident de către oricare dintre cele doua părţi implicate în accident reprezintă avizare de daună şi obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună şi să efectueze constatarea pagubelor.

Se interzice asigurătorului/societăţii din domeniul asigurărilor îndrumarea părţilor pentru protocolarea accidentului de către politia rutiera.

Constatarea daunei

Se realizează de către un inspector constatator al daunei din cadrul Serviciului de constatare a daunelor al asigurătorului RCA.
În faţa acestuia vei da declaraţie pe proprie răspundere privind circumstanţele producerii accidentului.
Prezenţa persoanei care a condus autovehiculul implicat în accident este obligatorie pentru prezentarea permisului de conducere şi completarea declaraţiei referitoare la producerea accidentului.
Inspectorul de daună constatator va fotografia în ansamblu vehiculul şi în detaliu avariile vizibile pe care le va consemna în Procesul Verbal de constatare (Nota de constatare) şi în autorizaţia sau dovada de introducere în reparaţie. Vă va înmâna Procesul Verbal de Constatare şi / sau autorizaţia de introducere în reparaţie a vehiculului.

Asigurătorii/Societăţile din domeniul asigurărilor care au fost avizaţi/avizate despre producerea unui eveniment în baza formularului Constatare amiabilă de accident sunt obligaţi să elibereze persoanelor solicitante documentul de introducere în reparaţie prevazut în Normele privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2008.

Eliberarea documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor nu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată din partea emitentului poliţei de asigurare. Această reglementare se precizează în conţinutul tipizat al documentului. Acest document se eliberează inclusiv în cazul în care se constată dauna totală şi vehiculul nu se mai repară.

Dacă aveţi CASCO puteţi opta să vă obţineţi despăgubirea de la Asigurătorul dumneavoastră CASCO, cu regres împotriva asigurătorului RCA al vinovatului, situaţie în care veţi urma aceeaşi procedură faţă de asigurătorul dumneavoastră CASCO.

Este posibil ca inspectorul de daună să vă recomande un Service auto pentru repararea vehiculului. Dacă acel service este un service bun puteţi accepta. Acceptarea este facultativă. Asigurătorii au convenţii cu diverse service-uri auto şi se decontează între ei.

Aveţi dreptul să vă reparaţi vehiculul la orice service autorizat pentru repararea respectivei mărci cu amendamentul ca preţul să fie cel mult egal cu cel al service-ului reprezentanţei respectivei mărci.

În situaţia în care Asigurătorul nu are convenţie cu service-ul la care tu vrei să-ţi repari vehiculul, vei suporta din buzunarul tău contravaloarea reparaţiei, urmând să-ţi recuperezi banii cu titlu de despăgubire de la asigurător.

Atenţie: În această etapă Nu semnaţi Cererea de despăgubire!

MODEL
(faţă)

Asigurător …………………………………………………….

Societatea din domeniul asigurărilor ………………..
…………………………………………………………………….

Avarii existente (se completează de către inspectorul constatator)
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
ANEXA Nr. 1
la norme
Data şi ora prezentării

Data………………………………………Ora……………………….

Documentul de introducere în reparaţie a vehiculului

Seria………… Nr…………………………..

Obtinerea din asigurare de foloase materiale necuvenite se pedepseşte conform Codului Penal.

Inspector Constatator, Asigurat,

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul(a) …………………………………. fiul (fiica) lui …………………………….. şi al ……………………………………….. născut(ă) la data de ………………………… în localitatea ………………………………. judeţul / sectorul …………………………………. cetăţenie …………………………domiciliat(ă) în localitatea …………………………………..strada………………………………… nr. …… bloc ……… scara ……… ap. ……. judeţ / sector …………………. cod numeric personal ……………………………………… posesor al actului de identitate seria ……………. nr. …………………..eliberat de ……………………………………………. şi al permisului de conducere categoria…………… nr. …………….. eliberat de ……………………………… la data de………………………….. cu vechime din ……………. de profesie …………………….. la ………………………………………………………………………………. cu sediul în strada …………………………. sector ………….. telefon acasă ………………………telefon serviciu ……………………………. declar pe proprie răspundere următoarele aspecte privind cauzele şi consecinţele producerii evenimentului rutier:
La data de ………………………. în jurul orei …………………….. am condus/stationat auto nr. ……………………….. marca ………………………………………… culoare …………………………. proprietatea ……………………………………………. în localitatea (în afara localităţii) …………………………………………… pe strada (şos.)……………………………………….. din direcţia ………………………………………………………………………. către ………………………………………. .
Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr. …………. în intersecţia……………………………………………………..în afara localităţii ………………………………..pe autostrada…………………………………………………………………………)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avarii rezultate:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data Semnătura
……………………………. ……………………………………..

Notă:
În mod obligatoriu se vor completa corect toate spaţiile punctate din conţinutul declaraţiei.

MODEL
(verso)

Autovehiculul este asigurat CASCO cu contractul nr. ………………………………………………………. emis de Societatea ……………………………………………………………….. valabil de la …………………………….până la …………………………
Declar pe proprie răspundere că, în urma evenimentului rutier, nu au rezultat decesul sau rănirea vreunei persoane ori producerea de pagube altor persoane.

Condiţii de luminozitate:
– lumina zilei ; – luminozitate redusă ; – întuneric ;

Starea carosabilului:
– uscat ; – altele (umed, îngheţat, etc.) ;

Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internaţional de asigurare):
– categoria ”A” autoturism ;
– categoria ”B” motociclu ;
– categoria ”C” autocamion sau tractor ;
– categoria ”D” bicicletă cu motor ;
– categoria ”E” autobus sau autocar ;
– categoria ”F” remorcă ;

Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului:

Data Semnătura
……………………………. ……………………………………..

MODEL
(original)
ANEXA Nr. 2
. la norme
DENUMIRE ASIGURĂTOR Seria XXX/JJ/NNNNNNNN
UNITATEA TERITORIALĂ_________________
Tel/Fax_____________

DOCUMENT DE INTRODUCERE IN REPARAŢIE A VEHICULULUI

Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca_______________________, culoarea________________
Având nr. de înmatriculare / înregistrare____________ şi proprietar / utilizator _____________________________
CNP / CUI ______________________________
Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier / evenimentul din data de _________, ora ____, locul______________
şi poate fi introdus în reparaţii cu următoarele avarii:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Eliberat astăzi, _____________, d-lui/d-nei _______________________, CNP_____________________________
INSPECTOR CONSTATATOR
Numele si prenumele în clar_______________________ Eliberarea prezentului document nu constituie nota tehnica finala de constatare a
daunelor si nici obligatie de plata din patea asiguratorului
Semnătură___________________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MODEL
(copie)

DENUMIRE ASIGURĂTOR Seria XXX/JJ/NNNNNNNN
UNITATEA TERITORIALĂ______________
Tel/Fax_____________

DOCUMENT DE INTRODUCERE IN REPARAŢIE A VEHICULULUI
Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca_______________________, culoarea________________
Având nr. de înmatriculare / înregistrare____________ şi proprietar / utilizator _____________________________
CNP / CUI ______________________________
Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier / evenimentul din data de _________, ora ____, locul______________
şi poate fi introdus în reparaţii cu următoarele avarii:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Eliberat astăzi, _____________, d-lui/d-nei _______________________, CNP_____________________________
INSPECTOR CONSTATATOR
Numele si prenumele în clar_______________________ Eliberarea prezentului document nu constituie nota tehnica finala de constatare a
daunelor si nici obligatie de plata din patea asiguratorului

Semnătură___________________

Comentează articol, cantactează-ne şi recomandă prietenilor tăi!

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu