8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

daune materiale Tag

Pedeapsa pentru neplata despăgubirilor

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a sancţionat Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA. Decizia nr. 659/29.08.2013 privind sancţionarea Societăţii Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 05.09.2013. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în ședința din 28 august 2013, să aplice următoarele sancțiuni societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA: interzicerea temporară a practicării de către EUROINS România...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine despagubeste victima?

Victima accidentului rutier va fi despăgubită de Asiguratorul RCA, de reprezentantul (corespondentul)- din România al asigurătorului RCA/Carte Verde extern, de Asociația profesională Fondul de Protecție a Victimelor Străzii sau de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. În materia asigurării de răspundere civilă auto, răspunderea asigurătorului faţă de persoana prejudiciată este o răspundere contractuală, asumată prin contractul de asigurare. Este, deci, o răspundere directă, decurgând din achiesarea asigurătorului la riscurile conduitei asiguratului. Societăţile de asigurare sunt citate în procesul penal în calitate de asigurător, de asigurător de răspundere civilă, deoarece raporturile juridice dintre aceste societăţi şi asigurat au la bază o solidaritate tacită,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Un milion de euro pentru victima accidentului rutier

DIRECTIVA 2005/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 11 mai 2005 de modificare a Directivelor 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE și 90/232/CEE și a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto (Text cu relevanță pentru SEE) (10)   Obligația statelor membre de a garanta că suma asigurată să nu fie mai mică decât anumite valori minime constituie un element major pentru protecția victimelor. Sumele minime prevazute de Directiva 84/5/CEE ar trebui nu numai ajustate în funcție de inflație, ci și majorate în termeni reali pentru a întări protecția victimelor. Suma minimă asigurată în cazul vătămărilor corporale ar...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubiri și asistență în caz de accidente

 REGULAMENTUL (UE) NR. 181/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (Text cu relevanță pentru SEE)  Articolul 7 Decesul sau vătămarea corporală a pasagerilor şi pierderea sau deteriorarea bagajului (1) În conformitate cu legislația naţională aplicabilă, pasagerii au dreptul la despăgubiri în caz de deces, inclusiv pentru cheltuieli rezonabile de înmormântare, sau vătămare corporală, precum si în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului. În caz de deces al pasagerului, acest...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Termen despagubiri

Termenul în care asigurătorul  de răspundere civilă auto este obligat la plata despăgubirii este de 3 luni de la data avizării daunei. In conformitate cu art. 2517 noul Cod Civil privind prescripția extinctivă, intrat în vigoare în 1 octombrie 2011, termenul de prescripție extinctivă este de 3 ani (termen general de prescripție), dacă legea nu prevede altfel. In vechea reglementare, Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la prescripția extinctivă, prevedea în articolul 8: Prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei pricinuit prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri pentru vatamari corporale

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, despăgubirea trebuie să cuprindă, echivalentul câştigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească, prin efectul pierderii sau reducerii capacităţii sale de muncă. În afară de aceasta, despăgubirea trebuie să acopere cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte prejudicii materiale. Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă victima nu este interesată de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubire in caz de deces

În cazul decesului victimei accidentului rutier se despăgubesc prin echivalent bănesc următoarele: Cheltuielile de înmormîntare, costum, pantofi, sicriu, cruce, ritualul religios, masa comemorativă, inclusiv pentru piatra funerară (monumentul funerar), precum și cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase ulterioare (comemorare, pomeni, mese comemorative, la șase săptămâni, șase luni și un an) sau conform ritualului locului, probate cu documente justificative (chitanțe, facturi, bonuri fiscale). Cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face înmormîntarea. De asemenea, sunt despăgubite cheltuielile cu necropsia (autopsia), certificatul de deces și certificatul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea integrala a prejudiciului

Unul dintre principiile răspunderii civile delictuale este principiul reparării integrale a prejudiciului. Acest principiu a fost consacrat de doctrină și jurisprudență și în acest moment este prevăzut legal în art. 1385 alin. 1 noul Cod civil: Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel. Repararea integrală a prejudiciului material, economic sau patrimonial constă în înlăturarea consecințelor dăunătoare ale unui fapt ilicit, în scopul repunerii victimei în situația anterioară (restitutio in integrum). Scopul reparației în natură sau a reparației prin echivalent bănesc cu titlu de despăgubire constă în restabilirea situației anterioare, scop ce poate fi realizat doar printr-o reparație integrală a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Obligațiile pietonilor în traficul rutier

 Pietonul este participantul la trafic cel mai vulnerabil și cel mai expus unui accident rutier grav. Persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public se numește participant la trafic, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. Obligațiile pietonilor sun prevăzute expres în art. 72 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare:  (1) Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcția lor de mers. Când...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Autorul accidentului auto a decedat

In această situație celelalte victime ala accidentului rutier pot să-și obțină despăgubirile pentru prejudiciul material și moral suferit, doar printr-o acțiune civilă, în pretenții, îndreptată împotriva Asigurătorului RCA al autoturismului cu care a fost produs accidentul. In cazul unui accident auto în care autorul accidentului a decedat, celelalte victime ale accidentului rutier nu pot să-și obțină despăgubirile materiale și morale prin constituirea de parte civilă în procesul penal. Procesul penal este împiedicat de inexistența fizică a persoanei ce trebuie trasă la răspundere de legea penală. Nemaiexistând proces penal, nici latura civilă nu mai poate fi alăturată acestui proces prin constituirea de parte...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE