8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

despagubiri Tag

Scopul asigurării RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule are ca scop garantarea protecției victimelor accidentelor auto, considerată o categorie socială extrem de vulnerabilă. Obiectivele asigurării RCA sunt: Libera circulație în tot spațiul european; Garantarea unui tratament comparabil al victimelor accidentelor de vehicule; Garantarea unei despăgubiri adecvate și suficiente victimelor accidentelor de vehicule; Protecția patrimoniului persoanei răspunzătoare de producerea accidentului; Protecția victimei accidentului rutier față de insolvabilitatea sau riscul de neplată a persoanei răspunzătoare de producerea accidentului Conform Autorității de Supraveghere Financiară, asigurarea RCA are două scopuri: Protecția financiară a celui vinovat de producerea accidentului. În lipsa ei păgubitul din accident poate solicita vinovatului,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubirea victimei accidentului rutier când autorul accidentului a decedat

In cazul unui accident rutier în care autorul accidentului a decedat, victimele accidentului rutier sau rudele victimelor decedate în respectivul accident nu pot să-și obțină despăgubirile cu titlu de daune materiale și daune  morale prin constituire de parte civilă în procesul penal. In această situație victimele accidentului rutier pot să-și obțină despăgubirile pentru prejudiciul material și moral suferit, doar printr-o acțiune civilă, în pretenții, îndreptată împotriva Asigurătorului RCA al autoturismului prin intermediul căruia a fost produs accidentul, în baza contractului de asigurare RCA, în temeiul și în limitele prevăzute de lege. Procesul penal, în faza de judecată, este împiedicat de inexistența fizică...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce am de făcut pentru a recupera creanța de asigurare?

Pentru a recupera o creanță (despăgubire, indemnizație etc.) de la Fondul de Garantare a Asiguraților, veți depune la Fondul de Garantare a Asiguraților: pentru despăgubire/indemnizație: o cerere motivată de plată însoțită de documente justificative. Pentru detalii, urmăriți informațiile disponibile la Fondul de Garantare a Asiguraților și Autoritatea de Supraveghere Financiară. pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporțional cu timpul rămas până la expirarea asigurării facultative: o cerere de plată (cerere-tip) însoțită de documente justificative. Urmăriți informațiile disponibile la FGA și ASF pentru detalii. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Când mă pot adresa Fondului de Garantare a Asiguraților?

Vă puteți adresa Fondului de Garantare a Asiguraților din momentul publicării Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA Asigurări, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele îndreptățite la plata despăgubirilor de la FGA se pot adresa acestuia și ulterior, dacă dreptul de creanță (de plată a despăgubirilor) s-a născut după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment privind Astra Asigurări. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubiri din Fondul de Garantare a Asiguratilor

Plata de către Fondul de Garantare a Asiguraților a creanțelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide și exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pentru un creditor de asigurare ( persoană care are un drept de despăgubire sau de indemnizare) al asigurătorului aflat în faliment. Plata se face în moneda națională, în lei, iar în cazul creanțelor în valută, comisioanele bancare sunt suportate de creditorul de asigurări. Indemnizațiile sau despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de către Fond prin poștă și/sau prin instituții de credit autorizate de Banca Națională a României. În vederea efectuării plății...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Deficiențe și practici incorecte

Nerespectarea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza polițelor RCA, respectiv neplata despăgubirilor. Cele mai multe petiții cu acest obiect au fost înregistrate pentru Astra SA, urmare a situației financiare în care se află societatea. Un număr de 252 dosare de daună deschise la societatea Astra SA, aferente petițiilor primite în anul 2015, aprobate la plată și neachitate până în prezent, au făcut obiectul unei monitorizări permanente din partea Autorității. Valoarea acestor despăgubiri, aprobate și neachitate până la data de 26.08.2015, este de 5.225.563 lei. Stabilirea valorii de piață a vehiculelor, fără respectarea prevederilor Normei RCA,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ghid despagubiri Astra

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 2034/27.08.2015 retragerea autorizației de funcționare și solicitarea intrării în procedura de faliment a societății Asigurare–Reasigurare ASTRA S.A., ca urmare a constatării stării de insolvență a asigurătorului. CE MĂSURI DE PROTECȚIE EXISTĂ PENTRU CONSUMATORI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE? Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător intrat în procedura de faliment. Destinaţia principală a sumelor, aflate la dispoziția FGA, este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce trebuie sa stiti despre FGA

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), definit astfel prin Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, este destinat protejării asiguraților, beneficiarilor asigurării, precum și terțelor persoane păgubite, în cazul în care societatea asiguratoare se află în stare de insolvabilitate. Legea prevede o limită maximă de despăgubire din Fondul de Garantare a Asiguraților, un plafon maxim de 450.000 de lei asupra plăților pe care le poate face Fondul de Garantare a Asiguraților către un creditor al unui asigurător aflat în faliment. Fondul se constituie prin contribuția tuturor asigurătorilor, fiind administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Fondul...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE