Aceasta secțiune este arhivată.
Din motive de timp, nu mai răspundem pentru accidente minore.
Pentru accidente grave, cu persoane vătămate sau decese, ne puteți contacta personal folosind formularul: VreauDespagubiri.ro - Contact

in cat timp trebuie sa imi raspunda oficial cei de la Omniasig daune?

0 voturi
1,335 vizualizări

am depus o cerere la Omniasig (la care am atasat devizul pbn,cd poze masina, copie carte service cu reviziile la timp, o notificare din care reiese ca masina ar trebui sa fie in stare buna)  prin care vreau sa mi se calculeze valoarea reala a masinii, si sa mi se  comunice suma maxima de despagubire in cazul meu. In cat timp trebuie sa mi se raspunda oficial la aceasta cerere, ce pot sa fac daca se intarzie raspunsul???? se trimite prin posta raspunsul? ma suna inspectorul ?
multumesc astept sfaturi

Întrebare pusă de d_m_a3333 (150 puncte) 24 Apr 2012

1 Răspuns

+1 vot

In conformitate cu normele Comisiei de supraveghere a asigurarilor, respectiv Ordinul CSA nr. 14/2011 se instituie urmatoarele drepruri si obligatii pagubit-asigurator RCA ,care constituie raspuns la intrebarea adresata :

Art. 35. — Persoana prejudiciata are dreptul sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, potrivit prezentelor norme, sau catre Asociatia „Fondul de protectie a victimelor strazii”, in cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art. 25 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ori catre BAAR, in calitatea sa de birou gestionar.
Art. 36. — (1) In termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA este obligat:
a) fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland o oferta de despagubire justificata, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b) fie sa notifice partii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.
(2) Daca in termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA nu a notificat partii prejudiciate respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, asiguratorul RCA este obligat la plata despagubirii.
(3) Asiguratorul RCA poate desfasura investigatii privind producerea accidentului, in conditiile in care respectivul accident nu face obiectul unor cercetari efectuate de autoritatile publice.
(4) Asiguratorul RCA are obligatia sa comunice in scris asiguratului si pagubitului intentia de a desfasura investigatii privind producerea accidentului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data avizarii daunei.
(5) Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei, solicitat in scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarare judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.
(6) In situatia in care dosarul de dauna contine toate elementele necesare stabilirii dreptului la despagubire si cuantificarii daunei, despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in maximum 10 zile de la completarea dosarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat.
(7) Asiguratorul RCA este obligat sa elibereze asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relatii contractuale, sau absenta acestor daune.
(8) Certificatul privind daunele inregistrate trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii: nume/denumire asigurat, CNP/CUI, datele vehiculului, numarul politei de asigurare, perioada de valabilitate, clasa bonus-malus aferenta, data producerii evenimentului inregistrat, data platii despagubirii.
Art. 37. — Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenele prevazute la art. 36 sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, la suma de despagubire cuvenita, care se plateste de asigurator, se aplica o penalizare de 0,2%, calculata pentru fiecare zi de
intarziere.
 

Sa vi se indice catalogul din care a fost luata valoarea de nou, functie de marca tip si nivel de dotare auto, modul de calcul prin care s-a ajuns la valoarea reala functie de vechime, nr. de kilometri si stare de intretinere.

Detalii gasiti in articolul dauna totala auto existent pe despagubiri-rca.ro


 
răspuns de Artur Vutcovici (52,950 puncte) 28 Apr 2012
...